Koninklijke Onderscheidingen

Dit jaar wordt ter gelegenheid van Koningsdag aan 11 inwoners uit de gemeente Raalte een Koninklijke Onderscheiding toegekend. Burgemeester Martijn Dadema reikt op 24 april de onderscheidingen uit. Dit vindt plaats tijdens een gezamenlijke bijeenkomst in de publiekshal van het gemeentehuis (Zwolsestraat 16) te Raalte. U bent hierbij van harte welkom. Vanaf 9.00 uur staat de koffie klaar in de hal bij de raadszaal. De uitreiking begint om 9.45 uur.

Lintje

De heer A.H. (André) Booijink te Raalte, Lid in de Orde van Oranje Nassau (partner Aaltje Booijink)

1988-1992         voorzitter van de Katholieke Plattelands Jongeren, afdeling Raalte

1989-2008         medeoprichter en lid/voorzitter van de commissie Boerendag van de Stichting Stöppelhaene te Raalte. Het meerdaags evenement Stöppelhaene is een Sallands oogstdankfeest, een oud gebruik dat in vroegere tijden wed gevierd aan het einde van de rogge-oogst

1993-heden       lid commissie Oogstfeest

1994-1996         voorzitter van de voormalige Aartsdiocesane Boeren- en Tuindersbond, afdeling Raalte

1996-heden       actief lid en voorzitter van de Interkerkelijke Zang- en Gospelgroep Freedom te Raalte. Betrokkene verrichte/verricht diverse werkzaamheden

1997-2000         voorzitter van de Gewestelijke Land- en Tuinbouworganisatie, afdeling Raalte

2009-heden       voorzitter van de commissie Oogstgave van de Stichting Stöppelhaene. De oogstgave heeft als doel het ondersteunen van landbouwprojecten in het buitenland

2009-heden       vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente Raalte. Betrokkene verricht onderhoudswerkzaamheden en hand-en-spandiensten

2009-heden       vrijwilliger bij de Oranjevereniging Raalte. Betrokkene verricht o.a. voorbereidende werkzaamheden

2013-heden       penningmeester van de Stichting Oogstgave Stöppelhaene Raalte.

Daarnaast is betrokkene lid van de ouderraad van de voormalige Paulusschool geweest en in 2010 hij met ‘Raalte for Romania’ naar Roemenië geweest voor het bouwen/opknappen van een badhuis.

Mevrouw A. (Aaltje) Booijink-Jonkman te Raalte, Lid in de Orde van Oranje Nassau (partner André Booijink)

1988-2004         vertegenwoordiger van de Hervormde/Protestantse Gemeente Raalte in de Raad van Kerken van de regio Raalte/Broekland

1993-2007         bestuurslid van de Interkerkelijke Zang- en Gospelgroep Freedom

Betrokkene is voorzitter, vicevoorzitter en secretaris geweest

1995-2004         jeugdouderling en voorzitter van de Jeugdraad

2003-2006         vrijwilliger bij de Paulusschool te Raalte. Betrokkene was voorleesmoeder, begeleider bij excursies en begeleider bij zwem- en sportlessen

2006-2012         bestuurslid en secretaris van het CDA te Raalte

2008-2012         vrijwilliger bij de basisschool De Horizon. De Horizon is een school voor speciaal basisonderwijs. Betrokkene was lid van de medezeggenschapsraad, contactpersoon voor klachten met betrekking tot de school en vertrouwenspersoon

2009-heden       voorzitter van de Oranjevereniging in Raalte

2013-heden       voorzitter van de ouderraad Carmel College Salland te Raalte

De heer B.J. (Bernard) Hondeveld te Heino, Lid in de Orde van Oranje Nassau

1960-2000         actief lid van de EHBO-vereniging Lemelerveld. Betrokkene fungeerde als EHBO’er. Hij is in 2000 benoemd tot erelid.

2000-heden       lid van de financiële commissie van de Parochie Onze Lieve Vrouw Tenhemelopnemeing te Heino. Daarnaast coördineert betrokkene de jaarlijkse Actie Kerkbalans.

2000-heden       leider van de klussenploeg van de Parochie Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming.

2001-heden       actief lid van het Gezelligheidskoor De Pompedoers te Heino. Betrokkene verricht o.a. technische onderhoudswerkzaamheden.

2008-heden       lid van de werkgroep Gebouwen van de Emmanuelparochie te Heino

2011-heden       lid van de locatieraad van de Parochie Onze Lieve Vrouw Tenhemelopnemeing. Betrokkene beheert de portefeuille Beheer

De heer J.G. (Jo) Oldemaat te Luttenberg, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

1970-heden       actief lid van de Vereniging Plaatselijk Belang Luttenberg. Hij was voorzitter van de werkgroep Buurtwerk (later het Sociaal Cultureel Werk) en is tot op heden betrokken bij de organisatie van de activiteiten voor de verschillende doelgroepen. Hij fungeert als intermediair tussen de gemeente als subsidieverstrekker en de vrijwilligers die de activiteiten organiseren en begeleiden. Gesteld wordt dat door zijn toedoen de invulling van het Sociaal Cultureel Werk in de gehele gemeente Raalte sterk is verbeterd.

1985-1995         lid van de Medezeggenschapsraad van de Basisschool Esmoreit te Luttenberg

1990-1994         bestuurslid van de Stichting Midden Salland

1994-heden       bestuurslid en penningmeester van de Buurtwerkcommissie Luttenberg

2005-2010         lid van de Werkgroep Dorpsvitaliteit. Binnen de werkgroep had decorandus kennis en expertise op het gebied van financiën, belastingwetgeving, subsidieverwering en wetgeving. Door deze kennis heeft hij diverse subsidieaanvragen ingediend en ook binnengehaald ten gunste van de Stichting Sportbelangen Luttenberg. Hij heeft er mede voor gezorgd dat de administratieve/financiële stukken vanaf het begin van de stichting goed werden ingericht. Dit heeft er mede toe geleid dat de stichting ruim een miljoen euro aan subsidies heeft ontvangen. Gesteld wordt dat het zonder zijn kennis en expertise niet was gelukt om het sportcluster Luttenberg te realiseren

2010-heden       vrijwilliger HUBA (Hulp bij aangifte) voor de KBO (Katholieke Bond voor ouderen), afdeling Luttenberg.

2011-heden       financieel adviseur voor het bouwtraject van het nieuwe Gemeenschapscentrum Elckerlyc te Luttenberg

2011-heden       Lid van de Raad van Toezicht van de Zorggroep Raalte.

Mevrouw W.M.J. (Wil) Schoorlemmer te Raalte, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

1995-heden       mantelzorger van haar zus. Haar zus heeft een ernstige vorm van reumatoïde artritis (chronische gewrichtsontsteking). Door haar zorg en aandacht kan zij nog steeds zelfstandig wonen. Zij helpt haar met boodschappen doen, wandelen, begeleiden naar artsen en ziekenhuizen, aankleden, koken, eten geven, administratie en de dagelijks voorkomende dingen

2001-2014         cliëntvertrouwenspersoon van de Zorggroep Raalte, locatie Angeli Custodes. Ook was zij de initiatiefnemer tot de oprichting van Vrienden van Angeli Custodes. Vervolgens was zij hiervan bestuurslid

2009-heden       voorzitter van de Vereniging van eigenaren van de Beukenhof te Raalte

De heer W.A. (Wim) Sibelt te Heeten, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

1975-1995         actief lid van de Oranjevereniging Heeten-Schoonheten. Betrokkene heeft o.a. als bestuurslid en voorzitter gefungeerd

1978-1994         bestuurslid van de Voetbalvereniging SV Heeten. Daarnaast was betrokkene lid van de bouwcommissie. Hij is benoemd tot erelid

2000-heden       vrijwilliger bij de Stichting Sporthal Heeten. Betrokkene draait bar- en kantinediensten. Verder heeft hij o.a. bijgedragen aan de bouw van de fitnessruimte in 2011 en van de instructieruimte in 2013

2001-heden       vrijwilliger bij de Zonnebloem, afdeling Heeten. Betrokkene verricht o.a. bezoekwerk en hij fungeert als begeleider tijdens Zonnebloemvakanties

2003-heden       vrijwilliger bij de Stichting Wandel- en Fietspaden Heeten en omstreken. Betrokkene helpt bij de aanleg van het onderhoud van fiets- en wandelpaden

2003-heden       penningmeester van de Activiteitengroep 55+ van de KBO, afdeling Heeten. Daarnaast draagt betrokkene bij aan het organiseren van de activiteiten

2005-heden       vrijwilliger bij de Stichting Algemene Hulpdienst Gemeente Raalte. Betrokkene verricht klussen bij mensen die dit zelf niet meer kunnen

2009-heden       kassahulp en klusjesman bij de Stichting Zwembad Heeten

Daarnaast heeft betrokkene o.a. werkzaamheden voor de EHBO-vereniging verricht.

De heer H.J. (Jan) Spijkerman te Raalte, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

1970-1981         vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente Raalte. Betrokkene was o.a. voorzitter van de kerkenraad, ouderling en lid van de Raad van Kerken

1976-1982         lid van de ouderraad van het voormalige Florens Radewijns College te Raalte

1982-heden       fotograaf bij de Protestantse Gemeente Raalte. Betrokkene fotografeert bij bijzondere gelegenheden, waaronder doop- en belijdenisdiensten

1992-heden       fotograaf bij de Dimence Groep. De stichtingen van de Dimence Groep bieden geestelijke gezondheidszorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening. Betrokkene fotografeert bij o.a. recepties, jubilea, symposia en festiviteiten voor bewoners

1993-heden       vrijwilliger bij de lokale omroep RTV Raalte. Betrokkene verzorgt de techniek en hij stelt radioprogramma’s samen

2003-heden       vrijwilliger bij de Zorggroep Raalte. Betrokkene verzorgt computercursussen voor senioren

De heer L. (Lucas) Steenwelle te Luttenberg, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

1969-2001         lid van de vrijwillige brandweer van Luttenberg

1972-2000         voorzitter van de Middenstand Luttenberg

1984-heden       actief als Sinterklaas in Luttenberg

2002-2006         vrijwilliger bij tafeltje-dek-je in Luttenberg

2002-heden       vrijwilliger bij de Zorggroep Raalte, locatie Mariaoord

2003-heden       vrijwilliger bij de ondernemingsvereniging Luttenberg. Hij verzorgt het drukwerk van het dorpsblad

2005-2009         bestuurslid van Plaatselijk Belang in Luttenberg

2005-heden       vrijwilliger bij en vanaf 2009 voorzitter van de Zonnebloem, afdeling Luttenberg. Hij bezoekt regelmatig zieken en ouderen

2009-heden       voorzitter van de cliëntenraad en betrokken bij interne begeleidingscommissies van de Zorggroep Raalte, locaties Swaenewoerd/Maria-Oord/Brugstede. Hij heeft recentelijk als bemiddelaar bij de sluiting van de locatie Maria-Oord opgetreden.

De heer H. (Herman) Tutert te Raalte, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

1958-heden       vrijwilliger bij de Carnavalsvereniging ‘De Stöppelkaters” te Raalte. Hij organiseert diverse creatieve activiteiten, waaronder de Sallandse Cabaretavonden, en is beheerder en conciërge van De Loods (het verenigingsgebouw), alsook Hofschilder van de vereniging. Als Hofschilder verzorgt hij onder meer de proclamaties voor  Prins Carnaval en verschillende schildersactiviteiten voor de jeugdafdeling

1970-heden       verrichter van kluswerk voor het jaarlijkse Stöppelhaenefeest Raalte en het evenement Ribs&Blues Raalte. Hij helpt bij de op- en afbouw van het festivalterrein en de accommodaties, en richt het decor in. Hij is de creatieve vormgever bij allerlei spelonderdelen van het festival waaronder KidsAdventureland, maar vervult ook een rol bij allerhande activiteiten van Ribs&Blues, bijvoorbeeld spreker bij de opening van de Poppepoort en ontwerper van het bijbehorende informatiebord. Hij maakt onder meer wandschilderijen voor de Sallandse Herberg

1975-heden       ‘buutredner’ en lid van het succesvolle duo Hapi’s. Hij treedt op bij verschillende buurtactiviteiten

1986-heden       vrijwilliger bij het Gemengd Koor H. Kruisverheffing Raalte. Hij is organisator van optredens bij avondwakes, uitvaartdiensten en huwelijksvoltrekkingen. Al vanaf 1948 is hij lid van het kerkkoor. Voorts is hij organisator van de jaarlijkse ontmoeting met een kerkkoor in de Duitse partnerstad Mettingen

2005-heden       hulpverlener/welzijnswerker. Decorandus bezoekt nabestaanden van personen uit het verenigingsleven of de kerk thuis op om hen een hart onder de riem te steken. Vaak blijft het daar niet bij en wordt vervolgens een beroep gedaan op zijn technische vaardigheden om klussen uit te voeren of hen te helpen bij allerlei problemen.

De heer J.M.J.G. (Jan) Viscaal te Raalte, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

1982-1994         secretaris/penningmeester (1982-1989) en voorzitter (1989-1994) van de Stichting Miguel Pro te Raalte. Betrokkene heeft voor zijn verdiensten voor de Scouting Miguel Pro in 1995 het zilveren waarderingsteken van Scouting Nederland ontvangen

1999-2003         secretaris/penningmeester van de Stichting Omroep Raalte

2001-2007         voorzitter van de technische commissie van de Handbalvereniging Kwiek te Raalte

2008-heden       voorzitter van de beheerscommissie van het Carmel Wielerpark Ramele te Raalte. Het Carmel Wielerpark Ramele is het regionale wielerpark van Salland van Wielervereniging CRT. Daarnaast heeft betrokkene zich in de periode van 2010 tot begin 2014 ingezet voor de realisatie van een nieuw clubgebouw

2011-heden       voorzitter van Humanitas, afdeling Raalte

2011-heden       lid van de Raad van Toezicht van de Zorggroep Raalte. Betrokkene beheert de portefeuille Vastgoed/huisvesting. Hij ontvangt hiervoor een vergoeding van € 1.000,- per jaar

2011-heden       bestuurslid van de Stichting Leergeld Salland te Raalte.

De heer P.F. (Peter) Walter te Raalte, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

 

1985-1995         voorzitter van de Wielerronde van Salland. De wielerronde werd in deze periode vijf keer georganiseerd. Decorandus heeft zich tevens ingezet de Ronde van Nederland (voor professionele wielrenners) naar Raalte te halen

1986-heden       voorzitter van een commissie van de carnavalsvereniging De Stöppelkaters. Hij is voorzitter van de commissie van oud-prinsen. Daarnaast is hij medeorganisator van de zgn. “Blauwe Maandag”

1995-2012         voorzitter van de activiteitencommissie van het Raalter Ondernemers Verbond (ROV). Hij organiseerde diverse activiteiten in de omgeving van Raalte

1999-2013         medeoprichter en lid van de activiteitencommissie van het mannenkoor Roalter Jong’s. Hij droeg zorg voor de planning van de optredens in verzorgingsinstellingen

2012-heden       organisator van de plaatselijke Leontiens Ladies Ride. Mede door de inzet van betrokkene is het evenement tot nu toe twee keer in Raalte gehouden.

2012-heden       medeoprichter van en vrijwilliger bij de Raalter Veteranen. Betrokkene was van 1962 t/m 1964 actief als militair in het toenmalige Nederlands Nieuw-Guinea. Hij was medeoprichter van de Raalter Veteranen. Hij geeft voorlichting over veteranen (en de acties waarbij zij werden ingezet) aan leerlingen van het lokale basis- en middelbaar onderwijs. Tevens neemt hij met de Raalter veteranen jaarlijks deel aan de dodenherdenking in Raalte

2013-heden       organisator van de Sallandse Streekmarkt. Op verzoek van de gemeente Raalte heeft hij een zesdaagse biologische markt opgezet (verspreid over 6 weken). Regionale ondernemers presenteren hier hun biologische producten en de gemeente wordt zo aantrekkelijker gemaakt voor toeristen e.d..

Daarnaast was hij voorzitter en organisator van diverse humanitaire projecten gericht op het ontwikkelingsland Cuba.

 

Interessant? Deel het direct met uw netwerk