Krapte op de woningmarkt

Tijdens de laatste raadsvergadering van 25 juni jl. heeft GemeenteBelangen vragen gesteld over de krapte op de woningmarkt in de gemeente Raalte. Onderzoek wijst uit dat zowel in het rapport van woningbouwvereniging Salland Wonen als in het woningmarktonderzoek er grote behoefte is aan één- en tweepersoonshuishoudens.

Salland Wonen geeft daarnaast aan dat de uitstroom is afgenomen en daardoor de slagingskans om een huurwoning te krijgen sinds jaren afgenomen is en dat baart ons zorgen. GemeenteBelangen heeft wethouder Wagenmans gevraagd hoe het college denkt over deze ontwikkelingen en hoe de doelstelling om te zorgen voor meer betaalbare huurwoningen gerealiseerd kan worden.

Daarnaast is de ontwikkeling gaande aan de Molenweg in Heino. Deze is gelegen naast bungalowpark Landgoed Old Heino. Volgens GemeenteBelangen een mooie kans om te bezien of ook op Landgoed Old Heino een oplossing ligt voor het tekort aan woningen. Wethouder Wagenmans is daarom gevraagd of het college bereid is te onderzoeken of er voor Landgoed Old Heino kansen zijn om daar reguliere/tijdelijke woningen voor deze doelgroepen te realiseren.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk