Kunstgras Heeten, Nieuw-Heeten en Marienheem stap dichterbij

Tijdens de behandeling van de perspectiefnota heeft Gemeentebelangen samen met het CDA een motie ingediend om te concrete plannen te komen voor de aanleg van kunstgras in de kernen Heeten, Nieuw-Heeten en Marienheem. Gemeentebelangen is van mening dat er gelijkheid moet bestaan tussen het voorzieningenniveau bij de voetbalverenigingen. Daarnaast denken we voordeel te kunnen behalen door aan te besteden in gunstige tijden (de prijzen van kunstgrasvelden liggen aanzienlijk lager dan enkele jaren geleden) en door zelfwerkzaamheid bij de verenigingen. Wij hopen dan ook dat het college in overleg met de verenigingen komt tot een voorstel dat leidt tot spoedige realisatie van de velden.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk