Laag Zuthem is klaar voor de toekomst

De afgelopen maanden is er hard gewerkt in Laag Zuthem. Om de verkeersveiligheid te verbeteren is de inrichting van de Kolkweg en de Langeslag flink aangepakt. Tegelijk zijn er andere aanpassingen gedaan om de leefbaarheid, duurzaamheid en levensloopbestendig wonen te verbeteren. De vernieuwde Kolkweg en de Langeslag zijn vandaag op feestelijke wijze geopend.

Wethouder Jacques van Loevezijn verrichte de officiële openingshandeling. De wethouder prees de inzet van het dorp: “De wens voor de herinrichting kwam vanuit het dorp zelf. Het is belangrijk dat inwoners van zich laten horen. De klankbordgroep en Plaatselijk Belang zijn dan ook van begin tot eind nauw betrokken geweest bij het proces. Samen zijn we erin geslaagd om Laag Zuthem op grootschalige wijze klaar te maken voor de toekomst.”

Uitgevoerde werkzaamheden
De werkzaamheden zijn in opdracht van de gemeente Raalte uitgevoerd door Sallandse Wegenbouw. De Kolkweg en Langeslag zijn nu ingericht als 30km zones. Daarnaast is het gemengde riool vervangen door een gescheiden stelsel. Een gescheiden stelsel zorgt ervoor dat regenwater wordt afgekoppeld en niet meer samen met het vervuilde water in het riool terechtkomt. Op veel particuliere percelen is het regenwater ook afgekoppeld.

Op diverse onderdelen is gekeken naar een levensloop- en toekomstbestendige openbare ruimte. Voorbeeld daarvan is de verharding die op enkele plaatsen in de berm is aangebracht. Dit maakt het voor landbouwvoertuigen gemakkelijker om even aan de kant te gaan en een auto te laten passeren. Maar denk ook aan rolstoelvriendelijke voetpaden en oversteken. In samenwerking met een landschapsarchitect is gezorgd voor een groene invulling van de entrees.

Subsidies
De herinrichting is mede dankzij subsidies van provincie Overijssel en Waterschap Drents Overijsselse Delta mogelijk gemaakt. Hans Wijnen, bestuurder WDODelta: “Als waterschap stimuleren en ondersteunen we initiatieven om de leefomgeving klimaatrobuust te maken. Zo ook in Laag Zuthem. Door het regenwater te scheiden van het riool, wordt schoon regenwater niet langer afgevoerd naar onze rioolwaterzuivering in Heino, maar gaat het direct de grond in. Dit zorgt in de toekomst voor minder droogte én hierdoor kan het water beter weg bij flinke neerslag.”

Interessant? Deel het direct met uw netwerk