Laat inwoners meepraten t.a.v. de energietransitie!

Gisterenavond tijdens de rond de tafel vergaderingen liepen de emoties t.a.v. erf windmolens hoog op. Een volle raadzaal met veel belangstellenden en een groot aantal insprekers die hun zorgen uitten. Zorgen over dat alleen economische belangen worden genoemd of waarom niet alle inwoners meegenomen zijn in de gesprekken die al maanden gaande  zijn?  Veel inwoners hebben het gevoel dat er niet naar hun mening geluisterd wordt en dat alles er in sneltreinvaart doorgedrukt gaat worden.

Zorgen die GemeenteBelangen deelt. Participatie is waar onze partij voor staat.

In de gemeenteraad worden juist besluiten genomen op lokaal niveau. Besluiten dus die de inwoner raken. Het is voor ons uiterst belangrijk dat er daarom een goed participatieproces op gang komt. Het gaat veel te snel om nu tot een besluit te komen. Mensen worden niet betrokken en worden overvallen door het proces.

GemeenteBelangen vindt dat de doelen die zijn afgesproken rond de energietransitie moeten worden gehaald en dat ondernemers die zelf energie willen opwekken om energie op te wekken daar de kans en ruimte voor moeten krijgen.

Echter, dit kan niet zonder dat er aan de voorkant meningen worden opgehaald vanuit alle belanghebbenden om samen te werken aan een breed gedragen beleid met duidelijke kaders. Dit participatie moet een standaard onderdeel zijn van het proces.

Een onderdeel van de participatie kan zijn door de mening van alle partijen te peilen in het digipanel. GemeenteBelangen  heeft hier al vaker aandacht voor gevraagd.

Inmiddels is duidelijk dat de fractievoorzitters dit eerst weer gaan bespreken in de agendacommissie. GemeenteBelangen hoopt dat de overige partijen hebben gezien wat het nalaten van het participatieproces te weeg brengt en er toch voor kiezen dit in te zetten. Zeker bij zoiets bepalends als windmolens is een gedragen beleid de beste oplossing.

 

Interessant? Deel het direct met uw netwerk