Leaderprojecten

1

Drie innovatieve LEADER projecten in Raalte krijgen gemeentelijke cofinanciering

Op 10 mei 2016 hebben drie projecten in het kader van LEADER-De Kracht van Salland uit Raalte een toezegging van €18.750,- gekregen: Educatief centrum De Laarman, Fit for Life Xperience van het Carmel College en voorzieningen rondom Maria Oord (project Wonen met de Buren). Met deze toezegging kunnen deze projecten de Leaderaanvraag indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor de provinciale en Europese bijdrage.

Wethouder Wout Wagemans: “Met deze bijdragen wordt de sociale en economische infrastructuur van Raalte versterkt en er wordt een bijdrage geleverd aan een vitaal en samenwerkend Raalte.” 

De Laarman

Landbouw Museum De Laarman is in transitie naar een educatief centrum op het gebied van voedsel. In het centrum kunnen bezoekers leren hoe ons voedsel geproduceerd en verwerkt wordt. De Laarman drijft op een grote groep enthousiaste vrijwilligers en organiseert veel verschillende activiteiten. De financiële toezegging is bestemd voor de verbouwing van het centrum en achterliggende gebouwen.
Fit for Life Xperience

Fit for Life Xperience van het Carmel College Salland stimuleert de Sallandse jeugd zich te ontwikkelen tot volwassen en verantwoordelijke mensen. In dit programma leren zij hoe zij actief kunnen bijdragen aan een duurzame toekomst, o.a. door verantwoorde keuzes te maken (‘People, Planet en Profit’). Eerder is een soortgelijk project opgezet voor de onderbouw. Nu richt men zich op de bovenbouw en wordt samenwerking met het bedrijfsleven gezocht.

Wonen met de Buren

Voormalig bejaardenhuis Maria Oord wordt omgevormd tot 11 huurappartementen voor senioren met multifunctionele ruimtes. De financiële toezegging is bedoeld voor voorzieningen rondom de appartementen: het behoud van de kapel als stilte- en ontmoetingsruimte, een steunpunt zorg, domotica-voorzieningen, een pad naar de dagbesteding en de inrichting van de landschapstuin en andere duurzaamheidsmaatregelen. Senioren kunnen in hun eigen woonplaats blijven wonen met voldoende ondersteuning van mantelzorgers en zorginstellingen. Het project is een voorbeeldproject voor heel Overijssel.

Leader-subsidie

Raalte, Deventer en Olst-Wijhe nemen deel aan het programma LEADER-De Kracht van Salland. Twee keer per jaar kunnen innovatieve projecten in het kader van plattelandsontwikkeling een financiële bijdrage aanvragen. De gemeentelijke bijdrage aan een project wordt door de provincie verdubbeld. Vervolgens verdubbelt de EU de bijdrage van gemeente en provincie. Zo wordt een bijdrage van de gemeente aan plattelandsontwikkeling verviervoudigd. Het bedrag van gemeente, provincie en EU vormt 50% van de financiering van een project met een maximum van €  100.000. De overige 50% wordt gerealiseerd door de initiatiefnemers.

Heb jij een projectidee?

Heb jij een project waar Salland wat aan heeft? Doe dan mee aan de tweede ‘tranche’ van 2016. Neem contact op met de Leadercoördinator, Mireille Groot Koerkamp(06 – 22 46 61 31 of mireille@dekrachtvansalland.nl). Op 20 juni doet de Lokale Actie Groep (LAG) een ‘pre-toets’ of je kans maakt en geeft advies aan de provincie over jouw project. Tussen 1 oktober en 30 november 2016 kun je vervolgens bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) het project indienen voor een LEADER-bijdrage.

In de ‘tranche’ die nu loopt, hebben vier Sallandse projecten een positieve pre-toets van de LAG ontvangen, waarvan De Laarman, Fit for Life Xperience en Wonen met de Buren in Raalte cofinanciering hebben aangevraagd. Deze projecten moeten voor eind mei 2016 bij RVO zijn ingediend.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk