Leegstand agrarische gebouwen

GB stelt schriftelijke vragen aan het college over de leegstand van agrarische gebouwen. Heeft het college in beeld hoeveel agrarische bedrijfsgebouwen in het buitengebied op dit moment leeg staan of op termijn leeg komen te staan? Kan hier een overzicht van worden gegeven? Is het college bereid, eventueel samen met de provincie, een werkgroep bestaand uit afgevaardigden van alle betrokken partijen in te stellen, die concrete voorstellen en oplossingsrichtingen ontwikkelt?

Er staat een aanzienlijke hoeveelheid agrarische bedrijfsgebouwen leeg in ons nu nog mooie buitengebied. Het is te verwachten dat die hoeveelheid in de toekomst zal blijven groeien.

Vele partijen hebben hun bezorgdheid uitgesproken, maar niemand heeft de oplossing. Gemeentebelangen is van mening dat een oplossing alleen gevonden zal worden als iedereen die bij deze problematiek is betrokken zijn steentje bijdraagt.

 

Interessant? Deel het direct met uw netwerk