Lelystad Airport

Gemeente Raalte roept op tot beleven van de belevingsvlucht Lelystad Airport

Woont u onder de vliegroute van Lelystad Airport? En wilt u graag weten hoe u het geluid van een overvliegend vliegtuig op deze route ervaart? Luister dan met ons mee tijdens de belevingsvlucht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Deze vlucht vindt plaats op woensdag 30 mei tussen 15.30 en 20.30 uur. Ga naar www.belevingsvlucht.nl voor meer informatie.

De gemeente Raalte roept u op om de belevingsvlucht ook te ervaren en uw mening ook op bovenstaande website te delen. Hoe meer mensen dit doen, des te beter het beeld.

Naast de beleving van inwoners worden er ook geluidsmetingen gedaan.  Binnen de gemeente Raalte wordt een geluidsmeting in de buurt van Heeten uitgevoerd.

Wat gebeurt er nog meer op het dossier Lelystad airport?

Lelystad Airport houdt de gemoederen al langere tijd bezig. De gemeente Raalte pleit samen met de gemeenten uit de regio en de provincie voor verbetering van de routes en harde toezegging over de herindeling van het luchtruim.

Dit doen we via alle mogelijke formele en informele kanalen. Formele brieven, zienswijzen, gesprekken tijdens werkbezoeken van de minister en deelname van de gedeputeerde aan de Alderstafel en bestuurlijke overleggen.

In de laatste brief van 14 mei jl. aan de minister is ons standpunt nogmaals verwoord. Wij pleiten voor:

  • Het herindelen van het luchtruim voordat er wordt gevlogen vanaf Lelystad Airport.
  • Als Lelystad Airport toch open gaat voor de herindeling van het luchtruim dan wil de regio dat wettelijk wordt vastgelegd dat  de aansluitroutes tijdelijk van aard zijn en gelden tot een maximum aantal vliegbewegingen van 10.000 op Lelystad Airport. Daarnaast vraagt de regio om voor alle naderende vluchten een  zogenaamde glijvlucht toe te passen waardoor de overlast wordt verminderd.
  • Ook vragen we harde garanties voor de herindeling van het luchtruim met de basisrandvoorwaarde: ‘hoger vliegen en substantieel minder milieuhinder na de herindeling’ waarbij lang laag vliegen tot het verleden behoort. Ook voor de herindeling willen we, als onderdeel van de regio, vroegtijdig aan tafel zitten
Interessant? Deel het direct met uw netwerk