Levensloopbestendigheid openbare ruimte

De gemeente Raalte vindt het belangrijk dat iedereen ongehinderd deel kan nemen aan de maatschappij. Ook mensen die slecht ter been zijn of in een rolstoel zitten. Daarom gaat de gemeente aan de slag met een levensloopbestendige openbare ruimte. In 2018 is er door middel van een pilot onderzoek gedaan naar de bestaande situatie. De eerste indruk van dit onderzoek is dat er een goede basis is, maar dat er maatregelen nodig zijn om ook in de toekomst een levensloopbestendige openbare ruimte te kunnen borgen.

Wethouder Jacques van Loevezijn legt uit: “Het is belangrijk dat iedereen mee kan blijven doen in de samenleving. Daarom hebben we in oktober vorig jaar, rondom de week van de toegankelijkheid, een aantal bijeenkomsten georganiseerd om toegankelijkheid op het netvlies te krijgen. Dit hebben we samen met ondernemers, medewerkers van de gemeente, ervaringsdeskundigen, de Seniorenraad en de Gehandicapten Adviesraad gedaan.”

Knelpunten in kaart
De gemeente gaat de komende periode de knelpunten in de openbare ruimte op hoofdlijnen in kaart brengen. Per dorp worden de belangrijke verbindingen in beeld gebracht en beoordeeld op toegankelijkheid. Vervolgens wordt gekeken hoe de knelpunten aangepakt kunnen worden. Hierbij wordt er zoveel mogelijk aangesloten bij werkzaamheden die al gepland zijn. Bijvoorbeeld het geplande onderhoud van de wegen in de gemeente Raalte en de (her)inrichtingsplannen in de openbare ruimte.

Maak een melding
Inwoners kunnen zelf ook een melding maken van bijvoorbeeld een rolstoelonvriendelijke situatie in de openbare ruimte. Denk hierbij aan scheef- of losliggende stoeptegels, laag overhangende takken of een verzoek om de stoeprand schuin af te laten lopen voor rolstoelgebruik. Op www.raalte.nl kan er onder het kopje ‘Geef uw melding door over…’ een melding worden gemaakt.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk