Lierderholthuis in gesprek met gemeenteraad

Wat speelt er allemaal in Lierderholthuis? Welke uitdagingen en kansen ziet u voor uw dorp? Waarover wilt u, als inwoner van Lierderholthuis, in gesprek met de gemeenteraad? Dit zijn allemaal vragen die vanavond aan bod kunnen komen tijdens het bezoek van de gemeenteraad aan Lierderholthuis. In een informele setting gaan de raadsleden, onder leiding van burgemeester Martijn Dadema, met u in gesprek over alles wat leeft en speelt in Lierderholthuis. Ideeën of wensen inbrengen, alleen luisteren, vanavond kan het allemaal.

De raad op pad

De gemeenteraad van Raalte wil in deze raadsperiode alle kernen bezoeken. De raad wil op deze manier op een toegankelijke en laagdrempelige manier in gesprek gaan met de inwoners. Burgemeester Martijn Dadema zit de avond voor. Doel van de bijeenkomst is te horen wat er speelt in de kernen en om inwoners en groepen gelegenheid te bieden hun onderwerpen te presenteren. Dat kan iets zijn wat in de kern speelt maar het kan ook een meer algemeen onderwerp zijn. De raad hoopt op een grote opkomst. Jong en oud is welkom met ideeën en wensen, mensen die alleen willen luisteren zijn uiteraard ook van harte welkom. Een impressie van een kernenbezoek door de gemeenteraad kunt u zien als u de link opent: https://youtu.be/qkc_6DpNAlA . Tijdens de bijeenkomst in Mariënheem pitchte de elfjarige Tijs zijn idee, zijn pitch is te bekijken onder de volgende link: https://youtu.be/IBfME1wOot8 .

Waar kunt u over pitchen?

Over uw rol als mantelzorger, over onderwerpen die leven in uw straat of verdere omgeving, over een succeservaring die u als voorbeeld wilt delen met anderen. Of een uitdaging die u samen met de gemeente wilt aangaan. Breng dit onder de aandacht en ga erover in gesprek met de gemeenteraad.

Locatie:

Dorpshuis, Kerkslagen 4 in Lierderholthuis.

Programma:

20.00-21.30 uur

Welkom door burgemeester Martijn Dadema. Inwoners pitchen in twee minuten plenair hun onderwerp. Inwoners en raadsleden wisselen van gedachten op basis van de pitch.

21.30-22.00 uur

De verzamelde onderwerpen worden van een prioriteit voorzien door alle aanwezige inwoners uit Lierderholthuis. Aan het eind van de bijeenkomst informeert Martijn Dadema u over het verdere verloop van het proces ten aanzien van de ingebrachte onderwerpen.

22.00 uur

Informele afsluiting met een drankje.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk