Lintjesregen gemeente Raalte 2021

Dit jaar worden er in de gemeente Raalte 11 lintjes uitgereikt. Burgemeester Martijn Dadema belde vandaag persoonlijk met de inwoners die dit jaar een Koninklijke Onderscheiding ontvangen en zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving. Later in de week worden de versierselen persoonlijk uitgereikt door burgemeester Dadema.

Hieronder leest u welke personen een Koninklijke Onderscheiding ontvangen en wat zij daarvoor hebben gedaan.

Dhr. D.F.A. Dijkman te Mariënheem – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

1995 – 2004 Organisator van het jaarlijkse paasvuur.
1998 – 2008 Vrijwilliger bij het Houtdorp Mariënheem en medeorganisator van de tweedaagse herfstactiviteit voor de kinderen.
2002 – 2012 Voorzitter van het Buurtwerk Mariënheem. Meneer Dijkman organiseerde mede de lokale activiteiten en initieerde het uitvoeren van de WMO-taken in het dorp door het buurtwerk.
2008 – heden Voorzitter van en vrijwilliger bij Plaatselijk Belang Mariënheem en voorzitter van de verkeerscommissie. Meneer Dijkman heeft zich met name ingezet op onderwerpen als de doorkruising van de provinciale weg en de veiligheid rondom de Hellendoornseweg.

 

Dhr. A.J. Elders te Heeten – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

1977 – 1990 Meneer Elders was als vrijwilliger van T.C. Heeten lid van de technische commissie en heeft zorggedragen voor het onderhoud van de tennisbanen. Daarnaast fungeerde hij als toernooileider.
1987 – 2019 Mantelzorger/ondersteuner van zijn broer die in een gezinsvervangend tehuis woonde. Meneer Elders was het aanspreekpunt van de zorginstanties en de bewindvoerder. Hij beheerde de financiële zaken en de jaarlijkse verslagen voor de rechtbank. Daarnaast coördineerde hij de aanwezigheid van het bezoek.
2001 – 2019 Vrijwilliger, bestuurslid en vicevoorzitter/voorzitter van de Stichting Wandel- en Fietspaden Heeten. Meneer Elders droeg bij aan de oprichting van de stichting. Ook was hij lid van de werkgroep Helianthus die 200.000 zonnebloemen in en om het dorp plantte. Het eindresultaat is opgenomen in het tijdsdocument “Heeten een bloeiend dorp”. Deze werkgroep initieerde vervolgens, om het landelijk gebied rond het dorp meer toegankelijk te maken voor recreatief gebruik, de realisatie van 15 kilometer lange fiets- en wandelpaden en bracht deze in 2003 onder in de Stichting Wandel- en Fietspaden Heeten. Meneer Elders onderhield de contacten met de grondeigenaren, donateurs en de ondernemers en was de drijvende kracht achter het onderhoud van de paden.

 

Dhr. J.A.W. Holtkuile te Heino – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

–       heden Naast zijn werkzaamheden bij Carmel College Salland is meneer Holtkuile vanuit zijn functie op vele fronten actief als vrijwilliger bij het Carmel College Salland te Raalte. Hij initieerde en organiseerde (mede) buitenlandse reizen voor de leerlingen, zoals een trektocht door de woestijn van Marokko en een overlevingstocht in Lapland. Daarnaast bouwde hij samen met de leerlingen een medische kliniek in Kenia. Hij organiseert metselwedstrijden en bouwde in 2018 mee aan een escaperoom om fondsen te werven voor het Annahuis.
1989 – heden Secretaris van en vrijwilliger bij de Muziekvereniging Ons Genoegen te Heino. Meneer Holtkuile is orkestleider en opleidingscoördinator. Hij verzorgt en arrangeert de stukken voor optredens en organiseert deze samen met verschillende organisaties. Zo werd in 2016 The Passion uitgevoerd. Drijvende kracht achter Projectkoor Mix & Matc.
2005 – heden Als trompettist betrokken als vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente te Heino. Daarnaast is hij de contactpersoon voor de Muziekvereniging Ons Genoegen

 

Dhr. A.C.A. Holtmaat te Mariënheem – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

2004 – heden De heer Holtmaat is bestuurslid en voorzitter van de Stichting ’t As-Spel te Mariënheem. Hij werkt mee aan het onderhoud van de sporthal en zet zich in voor de renovatieprojecten. Daarnaast startte hij in 2019 met het duurzaamheidsproject
Buiten zijn vrijwilligerswerkzaamheden voor Stichting ’t As-Spel zet meneer Holtmaat zich in voor diverse evenementen te Mariënheem, zoals onder andere de wandeldriedaagse.

 

Dhr. Anton Kramer te Broekland – Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Anton Kramer is internationaal bekend als beeldend kunstenaar en auteur. Hij werkt vanuit zijn atelier in Broekland. Door zijn niet aflatende grote inzet voor de Nederlandse tekenkunst staat hij ook wel bekend als ‘Mister Drawing’. Zijn werk bestaat vooral uit tekeningen op papier. Ook maakt hij grote werken direct op de muur. Verder publiceert hij over beeldende kunst en schrijft hij poëzie in diverse kranten en tijdschriften en is auteur van het boek All About Drawing, een standaardwerk binnen de tekenkunst.

De werken van Anton Kramer worden wereldwijd tentoongesteld in musea en in particuliere- en bedrijfscollecties. Hij is een groot promotor van de Nederlandse tekenkunst en organiseerde verschillende tentoonstellingen in binnen en buitenland, zoals de tentoonstelling Into Drawing en Into Irish Drawing.

Anton Kramer opende het eerste en enige centrum voor tekenkunst in Nederland, het Drawing Centre Diepenheim en richtte de Drawings Inventions Academy op. Hij stimuleert en begeleidt jonge tekentalenten, verzorgt masterclasses en fungeert als gastdocent in Nederland, Engeland, Ierland, de Verenigde Staten, Schotland en België.

Gerelateerd aan de hoofdfunctie

1971 – 1981 Medeoprichter van en vrijwilliger bij het Literair Café Deventer
1980 – 1985 Voorzitter van de Belangengroep voor Beeldend Kunstenaars te Deventer
1988 – 1995 Lid van de tentoonstellingscommissie Kunstuitleen te Deventer
1990 – 1994 Bestuurslid van de Academie voor Kunst en Industrie te Enschede
1996 – 1999 Lid van de Culturele Raad Deventer
2013 Scout bij het Mondriaan Fonds voor het portret van Koning Willem-Alexander

Overige activiteiten

Jurylid bij de kinderboekenprijs De Gouden Griffel (eenmalig)
1963 – 1980 Trainer (vrijwillig) bij de handbalvereniging Micrometers te Arnhem.
1971 – 1980 Trainer (vrijwillig) bij de handbalvereniging Kwiek Raalte.
1974 – 1979 Vrijwilliger bij het Sociaal Cultureel Buurtwerk te Broekland
1975 – 1980 Bestuurslid van de bibliotheek te Raalte/Broekland
1975 – 1980 Bestuurslid van het Plaatselijk Belang Broekland
1980 – 1985 Vrijwilliger bij de Nederlands-Vlaamse Theaterdagen te Deventer
Anton Kramer ontving in 2010 de tweejaarlijkse culturele prijs de Gulden Adelaar van de gemeente Deventer. In 2014 werd hij uitgeroepen tot Briljanten Kunstenaar voor de hoogste positie in de Galerie van een kunstenaar, ouder dan 65 jaar. Daarnaast werd hij verkozen tot Briljanten Kunstenaar van het Jaar 2015.

 

Dhr. G.J. Melenhorst te Raalte – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

1982 – heden Als vrijwilliger bij de Stichting Scouting Miguel Pro groep Raalte draagt meneer Melenhorst zorg voor het onderhoud van het terrein en de omliggende weg. Daarnaast fungeert hij als klusjesman en zorgt hij voor het onderhoud en de schoonmaak van het gebouw. Meneer Melenhorst begeleidt de kinderen naar de kampeerterreinen en ondersteunt bij de verschillende activiteiten, zoals de wandelvierdaagse.
1985 – heden Als vrijwilliger is meneer Melenhorst betrokken bij verschillende vrijwilligersactiviteiten bij Stöppelhaene. Hij zet zich daarnaast in als beveiliger en als verkeersregelaar en verricht hand- en spandiensten.
1997 – 2018 Vrijwilliger bij Ribs & Blues Raalte. Hij heeft bijgedragen aan het opbouwen en het afbreken. Daarnaast zette hij zich in als beveiliger en verrichtte hij hand- en spandiensten.
2000 – heden Vrijwilliger in bij de Stichting Raalter Evenementen en beveiliger bij de evenementen

 

Dhr. A.G.P. Oosterlaar te Luttenberg – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

1980 – heden Als vrijwilliger bij het Gemeenschapscentrum Elckerlyc zorgt meneer Oosterlaar voor het onderhoud. Ook voert hij ondersteunende werkzaamheden uit. Verder organiseert hij verschillende activiteiten.
1980 – heden Vrijwilliger bij Tennisvereniging Luttenberg
1990 – heden Vrijwilliger bij de Sportvereniging Samenspel Doet Overwinnen Luttenberg (SDOL).
1998 – 2014 Vrijwilliger bij de straatzanggroep De Stroatkjals. Onder andere betrokken bij het opbouwen en afbreken van de tenten.
2009 – heden Vrijwilliger bij Stichting Sportbelangen Luttenberg.

 

Dhr. H.J.A. Overkamp te Heino – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

1959 – 1964 Secretaris van de plaatselijke Jonge Boeren en Tuinders Bond
1964 – 1970 Bestuurslid van de KVP, afdeling Lemelerveld
1970 – 1976 Lid van de catechesewerkgroep van R.K. parochie Heilighart Kerk Lemelerveld
1972 – 1995 Bestuurslid van Plaatselijk Belang, voorzitter van de werkgroep buitengebied en lid van de werkgroep Herindeling van Plaatselijk Belang Lemelerveld. Vanuit deze werkgroepen was hij betrokken bij het verbeteren van wegen en voorzieningen in het buitengebied en de totstandkoming van één postcode voor Lemelerveld, dat destijds onder vier gemeenten viel.
1996 – heden Lid van de werkgroep Boerderij- en Veldnamen van Historische Kring Dalfsen. De werkgroep Boerderij- en Veldnamen heeft als taak het onderzoeken en beschrijven van de historie van alle boerderijen in genoemd gebied. Meneer Overkamp neemt daarbij een groot gebied op de grens van Dalfsen en Heino voor zijn rekening.
1999 – heden Lid van de werkgroep Geschiedenis van Vereniging voor Heemkunde “Omheining” te Heino. Meneer Overkamp houdt zich bezig met het in kaart brengen van boerderij- en veldnamen. Hij is auteur van vijf boekdelen uit de serie “Boerderijen, veldnamen en wegen rond Heino”.
2008 – 2014 Vrijwilliger en deskundige op het gebied van boerderijen en veldnamen bij Stichting Sallands Erfgoed. Namens Vereniging voor Heemkunde “Omheining” was hij actief bij onderzoek naar historische boerderijen t.b.v. de publicatie “Boerderijen in Salland”.

 

Dhr. H.J.M. Reimert te Raalte – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

1970 – heden Vrijwilliger en bestuurslid bij Muziekvereniging Sint Caecilia Raalte. Als vrijwilliger is meneer Reimert betrokken bij het werven van fondsen, onder andere door het inzamelen van oud papier en daarnaast mede realisator van het nieuwe clubgebouw. Sinds 1996 fungeert hij als regisseur en draaiboekmaker bij de drumfanfare en digitaliseert en onderhoudt hij het muziekarchief
2000 – heden Vrijwilliger bij de Stichting Festival Ribs & Blues te Raalte. Meneer Reimert ondersteunt bij de op- en afbouw van de kidscorner en bij de activiteiten.
2008 – heden Vrijwilliger bij de Kerk Heilige Kruisverheffing te Raalte. Meneer Reimert ondersteunt bij de op- en afbouw van de kerststal en het versieren van de kerk.
2012 – heden Vrijwilliger bij Stichting Muzieknetwerk Salland. Hij draagt zorg voor het vervoer van de muziekinstrumenten naar de basisscholen in de regio, fungeert als aanspreekpunt voor de vrijwilligers, beheert de instrumenten en materialen en onderhoudt deze.

 

Dhr. M.G.M. Schotman te Heino – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

2000 – heden Meneer Schotman zet zich als vrijwilliger bij Voetbalvereniging Heino in als commissielid van de jeugdafdeling. Hij is wedstrijdsecretaris, leider van diverse jeugdteams, medeorganisator van toernooien en scheidsrechter. Daarnaast is hij regionaal betrokken als coördinator van de schooltoernooien. Ook is hij toegetreden tot het bestuur van de Vrienden van VV Hein.
In 2016 werd hij benoemd tot vrijwilliger van het jaar en in 2017 tot lid van verdienste.
2002 – heden Vrijwilliger en secretaris van de Damclub DOS Hartholt Olie te Heino. Vanuit deze vrijwilligersactiviteit heeft meneer Schotman zich ook ingezet als bestuurslid van de Provinciale Overijsselse Dambond. Daarnaast heeft verzorgde hij damlessen en heeft hij zich ingezet als jeugdleider.

 

Dhr. G.H.J. Woolderink te Raalte – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Meneer Woolderink zet zich in als vrijwilliger bij Stichting Zonneschijntocht als fotograaf en hij verzamelt en archiveert. Daarnaast zet hij zich in als fotograaf bij de grote evenementen in Raalte, o.a. Stöppelhaene en carnaval.
Meneer Woolderink is oprichter van- en vrijwilliger bij de Raalte-Clopedie, die de historie van Raalte archiveert en in beeld brengt. Hij draagt zorg voor het achterhalen en digitaliseren van oud foto- en filmmateriaal om deze vervolgens te archiveren. Op dit ogenblik beschikt meneer Woolderink over een door hem opgezet archief van ongeveer 2 miljoen negatieven. Op termijn wordt al het nog in zijn bezit zijnde materiaal en het door hem gedigitaliseerde archief overgedragen aan het Historisch Centrum Overijssel te Zwolle.
Vrijwilliger bij de Stichting Oogstfeest Stöppelhaene. Meneer Woolderink stelt ten behoeve van het evenement jaarlijks een foto-expositie samen en draagt zorg voor de opmaak van de doeken
Meneer Woolderink is auteur van het boek “Raalte in oorlogstijd 1940 – 1945”. In de periode 2017/2018 heeft meneer Woolderink zich, door middel van een handtekeningenactie, ingezet voor het behoud van de synagoge in Raalte.

 

Interessant? Deel het direct met uw netwerk