Lintjesregen in Raalte

Dit jaar reikte burgemeester Martijn Dadema ter gelegenheid van Koningsdag aan 12 inwoners uit de gemeente Raalte een Koninklijke Onderscheiding uit. Op donderdag 26 april lokten we deze inwoners met een smoes naar het gemeentehuis.

Hieronder leest u welke personen een Koninklijke Onderscheiding hebben ontvangen en wat zij daarvoor hebben gedaan.

 

De heer A.P. (Ton) van de Berg uit Heino

De heer van den Berg, de oud-burgemeester van Heino, is op veel terreinen actief als vrijwilliger in de samenleving; lokaal, provinciaal en landelijk. Zijn belangrijkste verdiensten zijn:

Van 1987 tot 1991 secretaris van het CDA afdeling Overijssel.

Van 2005 tot 2015 heeft hij diverse functies vervuld voor de KBO (Katholieke Bond Ouderen).

De heer van den Berg is sinds 2001 actief in de parochiegemeenschap van de Katholieke Kerk in Heino als dirigent van het koor en lid van de liederencommissie. Daarnaast is hij sinds 2014 secretaris van deze parochie.

Naast de muzikale activiteiten in de lokale parochie is Ton van den Berg sinds 2002 dirigent van De Pompedoers uit Heino en was hij van 2002 tot eind 2016 actief voor de Nederlandse Stichting Gregorius Vereniging (een vereniging die studie en beoefening van de liturgische muziek in de Rooms-Katholieke kerk bevordert).

Van 2012 tot heden is de heer van den Berg als vrijwilliger betrokken bij de Stichting VNB Den Bosch, een katholieke reisorganisatie voor pelgrims. Ook bekleedt hij sinds 2014 diverse functies binnen de cliëntenraad van het Isala ziekenhuis.

Sinds 2003 is Ton van den Berg speler en penningmeester van het Nederlands Burgemeesters Elftal.

Voor al zijn verdiensten is de heer Van den Berg benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

 

De heer J. (Jan) Bouwmeester uit Raalte

De heer Bouwmeester zet zich al 40 jaar in voor diverse onderwerpen in de samenleving van Raalte. Sinds 1978 is Jan Bouwmeester vrijwilliger en secretaris van het 4 mei comité in Raalte en fungeert als de motor achter het organiseren van de herdenkingen van oorlogsslachtoffers in Raalte.

Hij was van 1982 tot 1986 penningmeester van de muziekvereniging in Raalte en was in 1985 (tot 2000) medeoprichter en bestuurslid van de Oranjevereniging in Raalte. In 1986 startte de heer Bouwmeester als penningmeester van de afdeling handbal van SV Raalte en werd in 1997 penningmeester van de omnivereniging SV Raalte.

Voor zijn verdiensten is de heer Bouwmeester benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 

Mevrouw A.J. (Joke) van Groenigen uit Raalte

 

Mevrouw van Groenigen is een bijzonder actief en betrokken vrijwilliger. Van 1983 tot 2203 was zij zeer actief binnen de toenmalige Gereformeerde Kerk in Raalte. Zij was daar onder meer scriba, wijkdame, ouderling en jeugdouderling.

Bij haar werkgever, Loohuis Installatietechnieken (1998 – 2016), organiseerde zij naast haar werk allerlei activiteiten voor de personeelsvereniging en bezocht onder meer zieke personeelsleden.

Sinds 1997 is Joke van Groenigen actief binnen de Christelijk-Maatschappelijke Vrouwenbeweging ‘Passage’ Raalte. Zij begon daar als wijkdame en werd in 2013 penningmeester.

Sinds 2011 is mevrouw van Groenigen bestuurslid en secretaris van de Raad van Kerken Raalte/ Broekland. Deze raad zet zich in voor de oecumenische dialoog en organiseert oecumenische kerkdiensten in Raalte en Broekland en probeert op die manier mensen met verschillende geloven samen te brengen.

Voor al deze verdiensten is mevrouw Van Groenigen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 

Mevrouw J.M. (Anny) Jansman – Blankenvoorde uit Luttenberg

Mevrouw Jansman is een bijzonder actieve en betrokken vrijwilliger die ondanks haar leeftijd nog steeds heel actief is binnen de gemeenschap van Luttenberg.

Zij was medeoprichter, bestuurslid en zeer actief vrijwilliger van EHBO afdeling Luttenberg (van 1965 tot 2005). Sinds 1990 is zij vrijwilliger van de Heilige Corneliuskerk in Luttenberg en is daar onder meer lid van de schoonmaakploeg en verzorgt de bloemen.

Vanaf 1997 is zij bestuurlijk actief voor de ouderen in Luttenberg. Zij is penningmeester van Welzijn Ouderen Luttenberg en sinds 2012 bestuurslid van de KBO-afdeling in Luttenberg. Ze is lid van de seniorenraad en onderhoudt de contacten met andere ouderenbonden in de regio.

Voor al deze verdiensten is mevrouw Jansman benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 

De heer H.A.J.M. (Harry) van Kampen uit Heino

De heer Van Kampen was gedurende 12 jaar, sinds maart 2006, gemeenteraadslid voor de SP in de gemeente Raalte. Na de gemeenteraadsverkiezingen eindigde zijn raadslidmaatschap. Vanwege het fungeren als volksvertegenwoordiger is de heer Van Kampen benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 

De heer J.H.M. (Jan) Kodden uit Raalte

De heer Kodden is een vrijwilliger die zich al vele jaren inzet voor de samenleving van Raalte.

Hij begon als vrijwilliger bij handbalvereniging Kwiek in Raalte, waar hij trainer was van 1969 tot 1989. Van 1994 tot 1999 was hij voorzitter van de Raalter Tennisvereniging (RTV). Belangrijke activiteiten in die tijd: de laatste gravelbanen werden vervangen door kunstgrasbanen, de verlichting van de banen werd vernieuwd en het clubgebouw verbouwd door de leden.

Van 1999 tot 2008 was Jan Kodden penningmeester van Carnavalsvereniging de Stöppelkaters en maakte deel uit van het dagelijks bestuur en de Senaat van de vereniging. Hij was namens de vereniging betrokken bij de organisatie van Stöppelhaene en Ribs&Blues.

Sinds 1997 is de heer Kodden actief vrijwilliger bij Stöppelhaene. Sinds 2011 is hij penningmeester van de Stichting Stöppelhaene, maar daarnaast is hij actief bij de opbouw- en afbouwwerkzaamheden en bestuurslid en penningmeester van de stichting tot instandhouding van het Sallands Oogstfeest.

In 2017 werd op hem een beroep gedaan door handbalvereniging Kwiek, als penningmeester van het interim bestuur heeft hij geholpen om de club weer op de rails te zetten.

Voor zijn verdiensten is de heer Kodden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 

De heer A.D. (André) Roelofs uit Heino

De heer Roelofs is al meer dan 40 jaar actief als vrijwilliger in Heino. Hij is vooral een kei in het organiseren van activiteiten en het werven van inkomsten en leden.

Hij begon als vrijwilliger van HEVO Volleybalvereniging Heino in 1975. Daar is hij secretaris, scheids- en lijnrechter en zorgt voor het werven van sponsorgelden. Vanaf 1985 is de heer Roelofs betrokken bij de Pompdagen Heino. Hij bedenkt en organiseert activiteiten en stond bijvoorbeeld aan de wieg van de zogenaamde Ober Challange.

Sinds 2008 organiseert André Roelofs regionale en landelijke acties voor de Alpe d’Huzes/ Salland d’Huzes.

Vanaf 2009 zijn daar nog tal van andere activiteiten voor verenigingen bijgekomen: Auto Rodeo Heino, Schietvereniging de Treffer, Oranje Comité Heino, Fietsgroep de Plataan, voetbalvereniging Heino, d De Zonnebloem (duofietsen), popkoor SVP en de Sallandse Wandelvierdaagse konden allen een beroep doen op deze actieve vrijwilliger. Sinds 2012 zet de heer Roelofs zich ook nog in voor de Stichting tot behoud van zwembad De Tippe in Heino.

Voor zijn verdiensten is de heer Roelofs benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 

De heer G.A.M. (Gerard) Schrijver uit Raalte

De heer Schrijver is een zeer actieve vrijwilliger die zich al vele jaren op diverse terreinen inzet voor de samenleving van Raalte.

Hij begon in 1988 (tot 1998) als penningmeester van de Stichting Beheer Scouting Raalte en de vereniging Scouting Miguel Pro Raalte.

Sinds 1992 is hij collectant bij de heilige Pauskerk in Raalte en sinds 1997 is Gerard Schrijver actief vrijwilliger bij Drumfanfare St. Caecilia in Raalte. Hij was van 2002 tot 2007 penningmeester en voorzitter.

Als vrijwillig financieel adviseur is de heer Schrijver sinds 2009 betrokken bij de Lokale Actie Groep- Leader De Kracht van Salland. Een programma voor de ontwikkeling van plattelandsgebieden en bedoeld voor het ondersteunen van initiatieven vanuit de bevolking die bijdrage aan de leefbaarheid, duurzaamheid en economie in Salland.

Van 2009 tot 2017 was de heer Schrijver penningmeester van de Stichting Wereldwinkel Raalte.

Sinds 2013 is Gerard Schrijver betrokken bij de Stichting Muzieknetwerk Salland. Hij is medeoprichter en penningmeester en tevens bestuurslid van de Stichting Instrumentenfonds MNS. De stichtingen zetten zich in voor muziekonderwijs aan kinderen.

Voor zijn verdiensten is de heer Schrijver benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 

De heer A.G.M. (Anton) Schutte uit Luttenberg

De heer Schutte is actief vrijwilliger in zijn geboortedorp Haarle (gemeente Hellendoorn) maar ook zeer actief in zijn woonplaats Luttenberg.

Hij is sinds 1976 de technische man achter de wagenbouwers van Buurtcarnavalsvereniging De Molenhoek en was van 1979 tot 1990 secretaris en vrijwilliger bij KPJ Haarle.

Sinds 1979 is Anton Schutte vrijwilliger bij Wandelsportvereniging Haarle en was van 2002 tot 2017 tweede penningmeester van de vereniging. Hij zorgt voor de planning van de wandeltochten, regelt vrijwilligersposten onderweg en zorgt voor de tent, de benodigdheden en de inwendige mens.

Vanaf 1984 is de heer Schutte betrokken bij de organisatie van het Haarles Feest.

Sinds 2000 is Anton Schutte hoofdkeurmeester bij de kalverkeuring tijdens de Boerendag op het Luttenbergs Feest.

Museum de Laarman in Luttenberg kan sinds 2008 reken op de heer Schutte als vrijwilliger. Hij verzorgt daar onder meer rondleidingen, geeft demonstraties en houdt toezicht als bezoekers zelf willen smeden.

Sinds 2010 is Anton Schutte vrijwilliger bij gemeenschapscentrum Elckerlyc in Luttenberg. Hij zorgt voor technische ondersteuning bij activiteiten en was als vrijwillig bouwvakker aan het werk tijdens de verbouwing van het gemeenschapscentrum.

Voor zijn verdiensten is de heer Schutte benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 

De heer S.T. (Stephan) Tutert uit Raalte

De heer Tutert is een waardevolle vrijwilliger voor Raalte. Van 1980 tot 2011 was hij vrijwilliger bij Stichting ROS Ziekenomroep Raalte. Hij maakte radioprogramma’s live op locatie bij Angeli Custodes en in het voormalig psychiatrisch ziekenhuis Sint Franciscushof in Raalte. Van 1982 tot 2011 was hij daarnaast belast met de technische zaken in de studio en op locatie. In de jaren 1995, 2000 en 2006 gaf Stephan Tutert leiding aan de werkgroep Jostiband. Deze werkgroep van de ziekenomroep organiseerde een middag- en avondconcert van de Jostiband in Raalte voor mensen uit de zorg en andere belangstellenden.

Sinds 1988 is de heer Tutert vrijwilliger bij de Stichting Stöppelhaene. Hij is lid van de commissie Orde en Controle, coördineert de EHBO-diensten, de beveiliging, de inzet van stewards, de camerabewaking, het portoverkeer en de bemanning van de Centrale Post tijdens het evenement.

In 2000 was Stephan Tutert medeoprichter van de Raalter Evenementen Beveiliging en zet zich tot op heden in als vrijwillig beveiliger en verkeersregelaar.

Sinds 1998 is de heer Tutert vrijwilliger en werkgroep lid bij Kans Plus (afdeling Midden-Overijssel). Een organisatie die zich inzet voor ondersteuning aan ouders en verwanten van mensen met een verstandelijke beperking.

Vanaf 2012 ondersteunt Stephan Tutert bij de praktijklessen van het VMBO Carmel College Salland. Hij geeft gastlessen en helpt de leerlingen bij het maken van allerlei opdrachten.

Voor zijn verdiensten is de heer Tutert benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 

Mevrouw G.M. (Ria) Tijs – Alferink uit Heeten

Mevrouw Tijs is een zeer betrokken vrijwilliger in de gemeenschap van Heeten. Zij zet zich in voor de kinderen en jongeren in het dorp maar ook ouderen kunnen op haar rekenen. Voor haar inzet ontving zij in 2009 al de vrijwilligersprijs van de gemeente Raalte.

Sinds 1990 is mevrouw Tijs vrijwilliger en bestuurslid van Handbalvereniging Plus Severijn in Heeten. Zij is daar (jeugd)trainer, coach en jeugdscheidsrechter en was als lid van de jeugdcommissie verantwoordelijk voor de aansturing van jeugdtrainers, coaches en de teamindelingen.

Sinds 1999 is Ria Tijs overblijfmoeder bij de St. Bernadetteschool in Heeten.

Vanaf 2004 is zij vrijwilliger bij de Zorggroep raalte, locatie Stevenskamp. Ze is zeer betrokken en speelt graag in op de behoefte van de bewoners van het woonzorgcentrum. Wandelen, een spelletje doen, knutselen of gewoon een praatje maken, zij zorgt ervoor dat de bewoners een zinvolle middag hebben. Ook is zij lector tijdens de kerkdiensten die in de kapel van Stevenskamp worden gehouden.

Vanaf 2013 is Ria Tijs vrijwilliger van de hobbyclub van de Stichting Kinderwerk Heeten.

Voor al deze verdiensten is mevrouw Tijs benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 

Mevrouw H.A. (Hanneke) Vrieling – Wierenga uit Raalte

Mevrouw Vrieling draagt al een groot aantal jaren op veel terreinen bij als betrokken vrijwilliger in Raalte.

Bij de Protestantse Gemeente Raalte, en daarvoor bij de Gereformeerde Kerk Raalte, is zij sinds 1984 zeer actief. Ze begon als lid van het catecheseteam en leider van de jeugdclub, was van 1998 tot 2002 beheerder van het kerkgebouw van de gereformeerde Kerk De Veste. Van 2000 tot 2004 was zij secretaris van de commissie Beheer van de Gereformeerde Kerk De Veste in Raalte.

Sinds 2004 is zij één van de beheerders van het Annahuis; een cultuurhuis dat bij de Protestantse Kerk en de Plaskerk hoort. Andere activiteiten bij de kerk zijn; coördinator van liturgisch bloemschikken en hulpouderling. Sinds 2012 is Hanneke Vrieling ouderling en lid van de Kerkenraad.

Ook buiten de kerk is mevrouw Vrieling actief als vrijwilliger. Zij is sinds 1985 mantelzorger voor een echtpaar en is sinds 2016 ondersteuner en begeleider van deze mensen.

Van 1986 tot 1996 was zij secretaris van de Protestants Christelijke School De Schutse in Raalte.

Van 1996 tot 2002 was en sinds 2014 is Hanneke Vrieling voorzitter van de Christelijke Vrouwenbeweging De Passage Raalte.

Voor al deze verdiensten is mevrouw Vrieling benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 

Interessant? Deel het direct met uw netwerk