Lintjesregen in Raalte

Vandaag ontvingen 12 inwoners uit de gemeente Raalte ter gelegenheid van Koningsdag een Koninklijke Onderscheiding. Burgemeester Martijn Dadema nam telefonisch contact op met de gedecoreerden.

Door de maatregelen rondom het coronavirus konden de versierselen niet op de geplande Algemene Gelegenheid op 24 april uitgereikt worden. De Kanselarij zoekt in overleg met het ministerie van Buitenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties naar één moment later dit jaar, waarop alle uitreikingen zullen plaatsvinden. Wanneer dit zal zijn is onder andere afhankelijk van het verloop zaken rondom het coronavirus.

Hieronder leest u welke personen een Koninklijke Onderscheiding ontvingen en wat zij daarvoor hebben gedaan.

De heer F.W.M. Bongertman te Raalte – Lid in de Orde van Oranje Nassau

1975 – 2011      als vrijwilliger bij de Raalter Omroep Stichting (Ziekenomroep Raalte) zette de heer Bongertman zich in voor muzikale middagen en verzorgde hij de techniek voor de live uitzendingen. Daarnaast collecteerde hij ook jaarlijks voor dit doel.

1999 – 2009      dhr. Bongertman zette zich als bestuurslid van het Gemeenschapscentrum De Joetse in voor het onderhoud van het gebouw. Ook  onderhield hij contact met leveranciers en aannemers.

2012 – heden    als vrijwilliger van de Hartklanken verzorgt de heer Bongertman o.a. de muziek, gaat mee als begeleider van de voetbal en is aanwezig bij diverse vrijwilligersactiviteiten.

2013 – 2019      vrijwilliger bij de Gehandicapten Adviesraad Raalte. De heer Bongertman maakt zich sterk voor een inclusieve samenleving en neemt contact op met projectontwikkelaars, opdrachtgevers en aannemers als er bouwplannen zijn. Betrokkene adviseert m.b.t. de toegankelijkheid van gebouwen voor mensen met een beperking

2014 – heden    als vrijwilliger bij de Voedselbank Raalte zet betrokkene zich in voor de technische klussen en het vullen van de kratten.

2015 – 2019      vrijwilliger en klusjesman bij de Stichting voor Verstandelijk en Meervoudig Gehandicapten Zwolle.

2017 – 2019      vrijwilliger bij de Stichting Sallandse Bottermarkt. Betrokkene verzorgt de opbouw en de inrichting van de markt en zet zich in voor onderhoud van het materiaal.

De heer H.S.J. Cents te Raalte – Lid in de Orde van Oranje Nassau

1994 – heden    secretaris (2004-2017) van en vrijwilliger bij de damesvoetbalvereniging Juventa en SV Raalte. Betrokkene fungeert als bestuurslid (1994-2002), onderhoudsman, scheidsrechter, teamleider en kantinebeheerder. Daarnaast is hij voorzitter van de accommodatiecommissie. Sinds 2010 is hij betrokken bij de nieuwbouw van de kantine, kleedkamers en de uitvoering rond zonne-energie.

Mevrouw M.J. ter Heerdt-Grimmelikhuizen te Raalte – Lid in de Orde van Oranje Nassau

R.K. Parochie van de Heilige Paulus:

1980 – 2010      lid van het samenwerkingsverband van de drie parochies H. Kruisverheffing, H. Paulus en H. Marcellinus.

1982 – 1994      bestuurslid met de portefeuille liturgie

1983 – heden    voorzitter van de werkgroep gebedsvieringen. Daarnaast fungeert mevrouw Ter Heerdt mede als voorganger

1984 – 1992      vormgever van de liturgie en verantwoordelijk voor de contacten, o.a. met de koren en pastores

1984 – 1994      lid van de parochievergadering

1985 – 1998      lector

1985 – heden    initiator van aparte vieringen en activiteiten, o.a. de vastenmaaltijd

1985 – heden    contactpersoon en verantwoordelijk voor de communicatie-uitingen

1985 – heden    beheerder van de kerkelijke bibliotheek

1987 – 2015      mevrouw Ter Heerdt droeg zorg voor het naastencontact en was coördinator van de werkgroep avondwakes.

1990 – 2005      coördinator van de kinder- en gezinsvieringen

1992 – 1994      pastoraal medewerker

1992 – 2009      voorzitter van de werkgroep liturgisch beraad

1993 – 1994      voorzitter van de werkgroep ontwikkeling beleidsplan

2009 – 2017      lid en voorzitter (2013-2017) van de pastoraatsgroep

2010 – heden    beheerder van de vitrinekast met religieuze objecten

Overig

1982 – 2011      mevrouw Ter Heerdt was vrijwilliger bij Carinova – Verpleeghuis De Hartkamp. Betrokkene fungeerde als bibliotheekvrijwilliger. Daarnaast heeft zij als presentator deel uitgemaakt van de Raalter Ziekenomroep van het verpleeghuis.

2008 – 2019      vrijwilliger bij en bestuurslid/voorzitter van de Zang- en Oratoriumvereniging Raalte. Betrokkene fungeert als muziekbibliothecaris en zij onderhoudt het contact met de muzikanten.

Daarnaast heeft betrokkene zich ingezet als collectant voor het Astmafonds.

De heer H.I. Heetkamp te Raalte – Lid in de Orde van Oranje Nassau

Tot 1996           voorzitter van en vrijwilliger bij het Gemeenschapscentrum de Schalm te Mariënheem

2000 – 2020      de heer Heetkamp is voorzitter van en vrijwilliger bij de Katholieke Bond voor Ouderen/Ouderenwerk afdeling Mariënheem. Hij droeg bij aan de organisatie en uitvoering van diverse activiteiten. Ook zette hij projecten op om de digitalisering te bevorderen en nam zitting in regionaal en landelijk overleg.

2007 – 2020      als vrijwilliger van de Parochie O.L.V. ten Hemelopneming te Mariënheem fungeerde de heer Heetkamp als voorzitter van het seniorenpastoraat en als commissielid van het Samen aan Tafel project.

De heer J.B.G. ten Hove te Raalte – Lid in de Orde van Oranje Nassau

2002 – heden    de heer Ten Hove is vrijwilliger bij Stichting Manege de Luttenberg. Hij is lid van de werkgroep onderhoud en verleent diverse hand- en spandiensten. Tot 2019 was de heer Ten Hove bestuurslid van Stichting.

2014 – heden    de heer Ten Hove is vrijwilliger bij de Stichting Algemene Hulpdienst Gemeente Raalte. De stichting koppelt vrijwilligers aan mensen, meestal ouderen, met een hulpvraag. Betrokkene zet zich in als tuinman, chauffeur en klusjesman.

2015 – heden    tuinman bij de Stichting De Cirkel Raalte.

De heer F. Jonkman te Heino – Lid in de Orde van Oranje Nassau

Dirigent

1980 – 1990      dirigent van de zangvereniging De Lofstem te Ommen. De heer Jonkman dirigeerde de wekelijkse repetities, rouw- en kerkdiensten en openbare en feestelijke optredens.

1981 – 2000      dirigent van de Giethoornse Fanfare, in combinatie met Onderling Genoegen Wanneperveen. Tijdens deze periode verzorgde de heer Jonkman ook de muzieklessen voor de jeugd en hij introduceerde de solistenconcoursen.

1989 – 2001      dirigent van de Muziekvereniging Prins Bernhard te Emst. De vereniging verzorgde concerten met zangkoren en verleende de muzikale ondersteuning bij kerkdiensten. De heer Jonkman was medeoprichter van het jeugdorkest.

1989 – 2015      dirigent van het koor In de Maat te Heino. Het koor, samengesteld uit bewoners van een verzorgingscentrum trad op in verzorgingshuizen, kerkdiensten en bij de Muziekestafette Heino.

1998 – 2003      dirigent van de Cantorij te Den Ham. Ook organiseerde de heer Jonkman fietstochten voor de leden van de Cantorij.

1998 – 2008      dirigent van het Ouderenkoor De Vechtzangers te Dalfsen

1998 – heden    dirigent van het koor Herfstklanken te Lemelerveld.

1999 – 2011      dirigent van het koor Soli Deo Gloria te Diepenveen

2000 – 2011      dirigent van het koor Door Eendracht Verbonden te Zalk

2001 – 2011      dirigent van het koor Jubilate te Vroomshoop. Betrokkene zette de muziek voor de verschillende zangpartijen op cd, zodat er ook thuis kon worden geoefend voor de optredens in zorgcentra en bij kerkdiensten.

2002 – 2009      dirigent van het Shantykoor De Islanders te Zwolle

2006 – 2011      dirigent van het kerkkoor Con Amore te Dedemsvaart

2008 – heden    dirigent van het shantykoor De Stuwzangers te Vilsteren. De heer Jonkman heeft bijgedragen aan de bekendheid van het koor in de wijde omgeving, met veertig tot vijftig optredens per jaar, waaronder het optreden bij het Tulpenfest in Potsdam, Duitsland.

2012 – heden    dirigent van het koor De Jonkvrouwen te Zwolle. Betrokkene componeert het repertoire.

Overige activiteiten

1975 – 2008      oprichter, secretaris (1981-2008) van en vrijwilliger bij de Fietstoerclub Heikera te Heino. Hij organiseerde de zogenoemde TEP-toertochten Blokje Om van 30, 60, 100 en 200 km. Daarnaast ontwikkelde hij een recreatieve fietsroute, verzorgde hij de publiciteit en beheerde hij de website.

2007 – heden    medeoprichter en secretaris van de Stichting Muziekkoepel te Heino. De stichting zet zich in voor het herstel van de vervallen muziekkoepel of de realisatie van een nieuwe muziekkoepel.

2011 – heden    secretaris van de Open Muziek Estafette te Heino, een tweedaags muziekfestival voor koren en orkesten. De heer Jonkman verzorgt de voorbereidingen van meer dan vijftig optredens. Het festival heeft ca. duizend deelnemers en trekt tussen 2500 en 3500 bezoekers.

2014 – heden    beheerder van de Facebookpagina Heino Toen, waar foto’s vanuit het verleden worden gedeeld. Veel oud-inwoners volgen de website.

De heer C.M.A. Nieuwenhuis te Raalte – Lid in de Orde van Oranje Nassau

1959 – heden     de heer Nieuwenhuis zet zich bij de zorgorganisatie Zozijn vrijwillig in als buddy en begeleidt bij de muziekmiddag. Tevens heeft hij zich ingezet als organist van het koor

1960 – heden     vrijwilliger bij de Deventer en Raalter kerken. Betrokkene fungeerde (gedurende achttien jaar) als penningmeester/voorzitter van de Gregoriusvereniging en redigeerde het Gregoriusblad. De heer Nieuwenhuis draagt zorg voor de verspreiding van het parochieblad en de actie kerkbalans.
Tevens zet hij zich in als organist en dirigent.

1977 – 2014      vrijwilliger bij en bestuurslid/voorzitter (2009-2012) van het Salland Festival. Betrokkene zette zich in als dirigent en organist. Daarnaast droeg hij zorg voor de werving van sponsoren en onderhield hij het contact met de dansgroepen.

2014 – heden     de heer Nieuwenhuis is als vrijwilliger/buddy betrokken bij Interakt Countour locatie de Meidoorn te Raalte.

2019 – heden     ondersteuner van een hulpbehoevend gezin. Betrokkene ondersteunt o.a. bij bezoeken aan het ziekenhuis en andere praktische zaken.

De heer A.M.M. Olde Hensken te Raalte – Lid in de Orde van Oranje Nassau

1983 – heden    vrijwilliger bij de Stichting Carinova, woonzorglocatie De Hartkamp te Raalte. Betrokkene bezoekt en maakt wandelingen met de bewoners, is lid van de commissie Stöppelhaene, onderhoudt de tuinen en helpt bij de creatieve club.

1987 – heden    algemeen bestuurslid van de Stichting Vriendenkring De Hartkamp. De heer Olde Hensken organiseert mede evenementen voor bewoners en contacteert diverse muziekgroepen en orkesten. Daarnaast verzorgt hij de catering en de cadeaus tijdens de bingoavonden, zorgt voor de bloemen voor de diverse afdelingen tijdens bijzondere gelegenheden en verzorgt elke zomer een ijsdag voor de bewoners. Hij is zeer actief tijdens NLdoet.

2004 – heden    barmedewerker bij de Voetbalvereniging R.K.S.V. Rohda Raalte.

De heer J.A.M. Schrijver te Mariënheem – Lid in de Orde van Oranje Nassau

1990 – 1998      secretaris van de Stichting Midzomerfeesten Mariënheem. Betrokkene stuurde daarnaast de vrijwilligers aan.

1998 – heden    vrijwilliger bij en voorzitter (1998-2012) van het Gemeenschapscentrum De Schalm te Mariënheem. Betrokkene fungeerde als voorzitter van de bouwcommissie en organiseerde de renovatie. Thans draait hij mee bij de bardiensten en geeft hij financieel advies.

2011 – 2012      penningmeester van het Plaatselijk Belang Mariënheem. Betrokkene organiseerde mede het dorpsfeest rond het 75-jarig bestaan van het dorp.

2017 – heden    vrijwilliger bij de commissie Duurzaam Mariënheem. Betrokkene fungeert als financieel adviseur voor de realisatie van duurzame accommodaties.

Mevrouw A.G.M. Smale-Hunneman te Raalte – Lid in de Orde van Orane Nassau

1971 – 2018     Mevrouw Smale is gedurende deze periode betrokken geweest als vrijwilliger en bestuurslid van Speeltuinvereniging Blekkerhoek. Betrokkene heeft zorggedragen voor de exploitatie van het verenigingsgebouw door verscheidene verenigingen te includeren. Daarnaast beheerde zij het archief en fungeerde als vraagbaak. Was oprichtster van de sjoelclub, de kaartclub voor ouderen en de jongerengroep “Club 2000”. Ook ondersteunde zij bij de activiteiten zoals o.a. de kinderopvang en droeg ze zorg voor de werving van sponsoren.

De heer B.J.M. Temmink te Raalte – Lid in de Orde van Oranje Nassau

1978 – heden   Als vrijwilliger bij Speeltuinverening Blekkerhoek verricht de heer Temmink het technisch onderhoud en controleert de speeltuigen. Hij heeft bijgedragen aan verscheidene verbouwingen en levert wekelijks vele hand en spandiensten.

De heer L.H.A.M. Tomassen te Heeten – Lid in de Orde van Oranje Nassau

1993 – heden    vrijwilliger bij de voetbalvereniging S.V. Heeten. Betrokkene fungeert als clubscheidsrechter. Daarnaast draagt hij bij aan de schoonmaak- en onderhoudsdag.

1998 – heden    vrijwilliger bij en voorzitter (sinds 2008) van de Stichting Host Security te Heeten. De stichting is opgericht voor het beveiligen van dorpsevenementen in Heeten. Betrokkene zet zich in als beveiligingsmedewerker.

2003 – 2017      vrijwilliger bij en voorzitter (2003-2013) van de Oranjevereniging Heeten- Schoonheeten. Betrokkene ondersteunde bij de opbouw en het afbreken van de feestlocatie. Daarnaast verrichtte hij hand-en-spandiensten.

2012 – heden    vrijwilliger bij de Stichting Filmhuis Raalte. Betrokkene verzorgt de techniek en adviseert het bestuur.

2014 – heden    vrijwilliger bij het Kulturhus Trefpunt Heeten. Betrokkene draagt zorg voor de bardiensten. Daarnaast ondersteunde hij bij de verbouwing. Ook zet hij zich in als penningmeester van de gezelligheidsvereniging voor mannen Salahom en organiseert hij mede de activiteiten en evenementen, zoals Heeten Klassiek.

2014 – heden    vrijwilliger bij de Stichting Duurzaam Heeten. Betrokkene initieerde de groep Energiek Heeten die zorg draagt voor het opruimen van zwerfaval. Ook coördineert hij zijn medevrijwilligers.

2014 – heden    medeoprichter/penningmeester van de Energie Coöperatie Endona te Heeten. Betrokkene fungeert als adviseur op het gebied van het verduurzamen van woningen en heeft zich ingezet voor de realisatie van diverse zonneparken. Ook draagt hij zorg voor het beheer van het park en het werven van klanten.

 

Interessant? Deel het direct met uw netwerk