Maatregelen Coronavirus

Paasvuren

Alle paasvuren zijn verboden en de evenementen rondom paasvuren zijn afgelast. Met de organisatoren van de grote paasvuren zijn inmiddels afspraken gemaakt over hoe om te gaan met het gestorte hout.

Heeft u een stookontheffing voor het verbranden van snoeihout op 12 & 13 april op uw eigen terrein (bulten tot 6m3), dan mag u met in achtneming van de gebruikelijke voorwaarden het snoeihout verbranden.

Ook hiervoor gelden de maatregelen die gelden rondom samenkomsten, zoals landelijk afgekondigd.

Openingstijden gemeentehuis

Het gemeentehuis is iedere werkdag uitsluitend tussen 08.30 en 13.00 uur geopend op afspraak en enkel wanneer dat op korte termijn dringend noodzakelijk is. De aangiftes van geboorte en overlijden kunnen op het gemeentehuis plaats vinden. Paspoorten en rijbewijzen die verlopen voor 1 juli 2020 kunnen ook verlengd worden. Voor overige producten geldt uitstel, digitale aanvraag of bij uitzondering een aanvraag op het gemeentehuis.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk