Maatregelen N35: aanwonenden raken toegangsweg naar huis kwijt

Bij Heino- Noord en tussen Heino en Raalte worden door Rijkswaterstaat bajonetaansluitingen aangelegd. Hoewel de N35 hierdoor veiliger wordt gemaakt, dreigt een aantal aanwonenden de toegang tot hun huis en bedrijf te verliezen. GemeenteBelangen pleitte ervoor dit eerst op te lossen, voordat het plan in de gemeenteraad zou komen. Het liep anders.

GemeenteBelangen vindt een veilige N35 belangrijk. De bajonetaansluitingen in Heino- Noord en tussen Heino en Raalte dragen daaraan bij. Hierdoor vervallen de overgangen en toeritten naar percelen gelegen aan deze weg en dat komt de verkeersveiligheid ten goede. Bij het instemmen met dit besluit kan het traject gestart worden door Rijkswaterstaat en grondeigenaren kunnen een procedure aanspannen tegen Rijkswaterstaat om zo gecompenseerd te worden voor de afsluiting van hun toegangsweg. Ze dienen namelijk dan zelf te zorgen voor een ontsluiting naar de openbare weg. Alleen niet iedere aanwonende van wie de toegangsweg afgesloten wordt, kan dit. Wie geen eigenaar is van de grond, is afhankelijk van de grondeigenaar. Als deze niet mee wil werken, dan kan dit uiteindelijk alleen geregeld worden via de rechter.

In dit geval komen drie woningen dan wel bedrijven aan de N35 hierdoor in de problemen. Er is geen oplossing gevonden met de grondeigenaar om een nieuwe toegangsweg aan te leggen en deze inwoners hebben dus straks geen toegang meer tot hun woning dan wel bedrijf. GemeenteBelangen vindt dat de gemeenteraad op moet komen voor de belangen van al onze inwoners. Door juist nu dit besluit geforceerd te nemen, wordt verder overleg met de grondeigenaar bemoeilijkt. De gedupeerden belanden in een lange, juridische strijd, waarbij de oplossingen niet meer centraal staan.

GemeenteBelangen heeft daarom voorgesteld om eerst te zoeken naar een oplossing samen met de grondeigenaar en daarna dit plan nogmaals in de gemeenteraad te bespreken. Tijdens de raadsvergadering van gisteravond bleek dit niet haalbaar en GemeenteBelangen heeft daarom tegen dit plan gestemd.

 

Klik op de link om de raadsvergadering terug te kijken:   Raad 24 november

Interessant? Deel het direct met uw netwerk