Meedoen in de openbare ruimte

Eerste ervaringen meedoen in de openbare ruimte positief

Een goed idee? Zelf kleine aanpassingen in de straat of wijk doorvoeren? De gemeente Raalte biedt  burgers, verenigingen en bedrijven de mogelijkheid mee te doen in de openbare ruimte. Sinds afgelopen voorjaar zijn 14 initiatieven bij de gemeente Raalte binnengekomen. Kleinschalige en laagdrempelige aanvragen om de kwaliteit van de woonomgeving te verbeteren. De eerste initiatieven zijn positief aldus wethouder Wout Wagenmans: ‘Het toont aan dat burgers betrokken zijn bij hun woonomgeving en hier ook een inzet voor willen leveren.’ De toegevoegde waarde zit een leefomgeving die beter aansluit bij de wensen van de burgers waardoor ook de sociale samenhang in een buurt versterkt.

Mooie voorbeelden zijn het herinrichten van een rotonde in Heeten, het schilderen van banken in Heino, het verzamelen van zwerfvuil en beheren van afvalbakken op diverse locaties. Er zijn plannen door bewoners in Liederholthuis gemaakt om groen her in te richten. Kleinschalig en met financiële steun van de gemeente Raalte.

Aansprekende reactie

In Heeten heeft Groei & Bloei in het kader van NL Doet dit jaar het plan opgevat om de rotonde opnieuw te beplanten om zo de entree van Heeten een beter aanzien te geven. Voorzitter Frank Naber van Groei & Bloei: ‘Als je op lokale schaal enthousiaste mensen weet te vinden, kunnen we heel wat bereiken. We zijn ook blij dat de gemeente Raalte gelijk positief tegenover dit burgerinitiatief stond en staat.’

Belangstelling?

Wanneer een inwoner een plan heeft en daarmee zelf aan de slag wil gaan dan helpt de gemeente hierbij. Raalte stelt een budget beschikbaar voor kleine aanpassingen in de woonomgeving of voor het uitvoeren van onderhoudstaken als vegen, opruimen van afval, onderhoud van groen of andere aanpassingen. Belangstellenden kunnen contact opnemen met het team beheer en onderhoud via telefoonnummer 0572 347 800.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk