Meedoen in de openbare ruimte

Een goed idee? Zelf kleine aanpassingen in de straat of wijk doorvoeren? De gemeente Raalte biedt  burgers de mogelijkheid mee te doen in de openbare ruimte. Wanneer een inwoner een plan heeft en daarmee zelf aan de slag wil gaan dan helpt de gemeente hierbij. Raalte stelt een budget beschikbaar dat besteed kan worden voor kleine aanpassingen in de woonomgeving of gebruikt kan worden voor het uitvoeren van onderhoudstaken als vegen, opruimen van afval, onderhoud van groen of andere aanpassingen. Wethouder Wout Wagenmans: ‘Het doel is een aantrekkelijke woonomgeving te realiseren waar iedere burger zelf aan bij kan dragen. Burgers zijn over het algemeen goed betrokken bij hun eigen leefomgeving en kunnen een toegevoegde waarde leveren. Zij weten wat er speelt, kennen de wensen en weten goed wat er gebeurt als de gemeente haar inzet verkleint. Deze betrokkenheid biedt kansen om het meedoen in de openbare ruimte ook daadwerkelijk te realiseren.’

Meedoen in de openbare ruimte

Meedoen in de openbare ruimte is de titel van een deeluitwerking van de Integrale Visie op de Openbare Ruimte (IVOR). In 2015 wil de gemeente Raalte meer ervaring opdoen met het faciliteren van burgerinitiatieven die betrekking hebben op het gebruik, de inrichting en het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Raalte kent al goede voorbeelden in de vorm van adoptiegroen, het vegen van blad en het legen van afvalbakken. Raalte wil deze vorm van participatie voortzetten en uitbreiden in 2015.

Laagdrempelig, een plus voor de leefomgeving

Het karakter van het project is laagdrempelig en kleinschalig. Burgers, ondernemers binnen en buiten de bebouwde kom die iets willen doen aan het verbeteren van de leefomgeving krijgen de mogelijkheid om dit ook daadwerkelijk op te pakken. Dit, zo nodig, met een kleine steun van de gemeente.

Bij het vaststellen van IVOR is gesteld dat de gemeente niet alles zelf meer kan doen. Het in stand houden van de openbare ruimte is een gemeentelijke taak. Het niveau van het verzorgend onderhoud zal hiervoor (lokaal) neerwaarts moeten worden bijgesteld.  Als nieuwe initiatieven ontstaan om de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren, ondersteunt en enthousiasmeert de gemeente  deze initiatieven.

Belangstelling?

Een goed idee of plan? Burgers worden uitgenodigd om een afspraak te maken met Beheer & Onderhoud van de gemeente Raalte via telefoonnummer 0572-347800.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk