Meer woningbouw voor jongeren en starters in Raalte

GemeenteBelangen Raalte heeft onlangs met een groep jongeren gesproken over wat de mogelijkheden zijn voor het kopen of bouwen van een betaalbare woning in eigen dorp. De jongeren/starters geven aan graag te willen blijven wonen in hun geboortedorp. Er komen bijna geen, voor hen betaalbare woningen vrij en er worden maar weinig betaalbare woningen gebouwd. Hierdoor zijn zij genoodzaakt om buiten de gemeente Raalte een huis te kopen.

GemeenteBelangen vindt dat jongeren met een sociale- en economische binding meer kansen moeten krijgen op de woningmarkt in de gemeente Raalte. Er moeten betaalbare woningen worden gebouwd, omdat dit van cruciaal belang is voor de vitaliteit, de sociale- én de economische ontwikkeling van Raalte en haar buurtdorpen.

GemeenteBelangen ziet graag dat het college de kansen en mogelijkheden onderzoekt om meer jongeren/starters te behouden binnen de gemeente Raalte.  GemeenteBelangen heeft daarom vragen gesteld aan het college van B&W om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om jongeren/starters met sociale- en economische binding meer kansen te bieden op de huidige woningmarkt binnen hun geboortedorp. Daarnaast vraagt GemeenteBelangen zich af wat er binnen de wetgeving mogelijk is om starterswoningen toe te wijzen aan jongeren/starters in hun eigen dorp, maar ook of het college bereid is om hiervoor initiatieven te nemen zodra dit mogelijk is.

GemeenteBelangen ziet dat er in onze buurgemeente Rijssen-Holten wel een aantal concrete initiatieven genomen zijn om jongeren/starters uit eigen dorp meer kansen te bieden op de woningmarkt. Een mooi voorbeeld hiervan is de bouw van meer CPO woningen. CPO betekent Collectief Particulier Opdrachtgeverschap en is een vorm van woningbouw waarbij een groep mensen een vereniging start die zelf woningen ontwikkelt. Dit zou wat GemeenteBelangen betreft ook voor Raalte en haar buurtdorpen een mooie bijdrage zijn aan het oplossen van bovengenoemde problemen. GemeenteBelangen heeft daarom het college verzocht om de mogelijkheden voor de bouw van meer CPO woningen te onderzoeken.

 

 

 

Interessant? Deel het direct met uw netwerk