Meldpunt personen met verward gedrag

Passende hulp voor inwoners met verward gedrag in de gemeente Raalte

De gemeente Raalte heeft afspraken gemaakt over hoe om te gaan met personen die verward gedrag vertonen. Onderdeel van deze aanpak is een meldpunt waar inwoners die zich zorgen maken over een ander 24 uur per dag terecht kunnen. Dit meldpunt is onderdeel van het actieplan ‘een sluitende aanpak personen met verward gedrag’.

Het meldpunt bijzondere zorg is inmiddels 24 uur per dag bereikbaar via 0800-8778771. Professionals als de huisarts, familie of buren merken vaak als eerste dat het niet goed gaat met iemand. Het is belangrijk om zo’n signaal te melden, voordat de situatie ernstig wordt. Iemand kan dan zo snel mogelijk hulp krijgen.

Alarmnummer 112  kan gebeld worden bij acuut gevaar of levensbedreigende situaties.

Stijging van overlast

Het onderwerp “personen met verward gedrag” heeft in de afgelopen jaren veel aandacht gekregen. Zowel op landelijk niveau als binnen de verschillende gemeenten. Het onderwerp is in eerste instantie op de agenda gekomen doordat de politie aangaf een sterke stijging in het aantal overlastmeldingen te zien. Die stijging zou onder meer veroorzaakt worden door personen met verward gedrag. Personen met verward gedrag horen niet in een politieauto of een politiecel, tenzij ze een strafbaar feit gepleegd hebben. Maar waar ze dan wel naar toe moesten en hoe ze daar kwamen was lange tijd onduidelijk. Vanaf nu wordt iemand die verward gedrag vertoond niet meer met de politieauto vervoerd, maar met een ambulance.

Aanpak personen met verward gedrag

Het college van de gemeente Raalte heeft een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag vastgesteld. In deze aanpak staat wat er in de gemeente Raalte gedaan wordt om een (psychische)crisis te voorkomen en welke afspraken er zijn wanneer er sprake is van een psychische noodsituatie. Behalve de inrichting van het meldpunt zijn er nog een aantal andere belangrijke acties rondom de thema’s samen wonen en leven, crisissituaties en samenwerking in zorg en veiligheid afgesproken.

Over de term verward gedrag

De term ‘verward gedrag’ wordt gebruikt voor, mensen die grip op hun leven (dreigen te) verliezen, waardoor het risico aanwezig is dat zij zichzelf of anderen schade berokkenen. Verward gedrag kan samenhangen met een ernstige psychische aandoening, maar er kan ook sprake zijn van een verstandelijke beperking, dementie, medicijn- of middelengebruik of een ziekte als diabetes. Vaak treedt verward gedrag op in combinatie met verlies aan werk, schulden, of na een ingrijpende emotionele gebeurtenis.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk