Jan Schokker

Mijn naam is Jan Schokker, trotse vader van drie kinderen en zes kleinkinderen. Ik ben veertig jaar werkzaam geweest in de agrarische sector en heb me vele jaren ingezet om de belangen van de landbouw en met name de varkenshouderij te behartigen.

Sinds 2011 mag ik mij fractievoorzitter van Gemeentebelangen Raalte noemen. Een rol waarin ik me prettig voel. Het geeft me de kans samen met inwoners, organisaties en ondernemers breed gedragen ideeën en voorstellen tot gemeentelijk beleid te maken. Ik wil me hard maken om de knelpunten in de lokale regelgeving zoveel mogelijk op te lossen. Met als motto: het goede voor Raalte behouden en waar het kan verbeteren en vooral ook vernieuwen! Samen met u ga ik er als lokale politicus voor zorgen dat iedereen wordt gehoord en mee kan doen.

Jan Schokker

WILT U ZIEN WAT IK RECENT GEZEGD EN GESTEMD HEB?  Jan

 

Interessant? Deel het direct met uw netwerk
Jan Schokker