Johan Seekles

Johan Seekles (1956), gehuwd, drie volwassen kinderen en sinds 1986 woonachtig in Heino.

Ik ben sinds 1986 werkzaam als archiefinspecteur en relatiebeheerder eerst bij het Gemeentearchief Zwolle en later bij het Historisch Centrum Overijssel te Zwolle. In die hoedanigheid hou ik mij bezig met het archiefwettelijk toezicht op de documentaire informatievoorziening bij de gemeente Zwolle en Deventer en met de verwerving van archieven van particuliere organisaties in Overijssel.

Sinds 1988 maatschappelijk actief (geweest) in verschillende besturen, laatstelijk Plaatselijk Belang Heino (2009-2013) en thans de Stichting Duurzaam Heino, waarvan ik in 2011 een van de medeoprichters ben.

Ik heb als voorzitter van PB Heino (2009-2013) veel te maken gehad met het College/de gemeente.

Veel onderwerpen werden met wethouders of ambtenaren besproken. Besluitvorming leidde soms niet tot het gewenste resultaat. Gesprekken met politieke fracties boden soms oplossingen. Dat bracht mij ertoe  om de belangen van Heino en Raalte eens via de functie van raadslid te behartigen. In 2013 werd ik lid van de steunfractie en sinds maart 2014 raadslid.

Binnen de fractie ben ik woordvoerder voor Cultuur, Milieu en Duurzaamheid, Sport en Financiën. Namens Gemeentebelangen maak ik deel uit van de Rekeningcommissie. Daarnaast is mijn inzet en betrokkenheid gericht op het bevorderen van het welvaren en welzijn van alle inwoners van de gemeente Raalte.

Een aantal specifieke politieke doelen wil ik wel noemen: goed rentmeesterschap, stabiel financieel beheer, niemand valt buiten de boot, inwoners meer zeggenschap geven, meer woningen voor jong en oud, behoud van Sallandse cultuur en tradities, aanpak verkeersonveilige situaties, leefbaarheid kleine kernen en buitengebied versterken, aantrekkelijke winkelcentra en een gunstig vestigingsklimaat  voor bedrijven.

WILT U ZIEN WAT IK RECENT GEZEGD EN GESTEMD HEB?  Johan

 

 

Interessant? Deel het direct met uw netwerk
Johan Seekles