Jos Westenenk

De gemeente is er voor de inwoners en niet andersom! Raalte is een plattelandsgemeente met negen kerkdorpen. Dorpen met veel zelfwerkzaamheid en saamhorigheid.  Ik vind het belangrijk dat de gemeente blijft investeren in de leefbaarheid van de dorpen. Ondersteun de initiatieven vanuit de dorpen! Dat is in mijn ogen de rol van de gemeente. Zorgen voor voldoende en betaalbare woningen voor jong en oud en goede voorzieningen op gebied van onderwijs, sport, cultuur welzijn en gezondheid.  De saamhorigheid en de zelfwerkzaamheid in de dorpen is een groot goed, dat vanuit de gemeente moet worden gekoesterd en ondersteund. Als ik dankzij uw stem wordt gekozen, dan ga ik mij als raadslid hiervoor inzetten. Natuurlijk voor mijn dorp Luttenberg, maar ook voor de andere dorpen.

Wie is Jos Westenenk?

In 1961 stond mijn wieg in Raalte. Daar ben ik opgegroeid. Door de liefde voor hardrock ben ik eind jaren zeventig/begin jaren tachtig in Luttenberg verzeild geraakt. Samen met partner Miriam en dochter Eva woon ik aan de rand van dit mooie dorp. Ik ben lid van SDOL en tennisvereniging Luttenberg.

Als vrijwilliger heb ik onder meer meegeholpen aan de realisatie van sporthal de Achterberg (o.a. subsidieaanvragen), de omvorming van landbouwmuseum De Laarman naar een activiteitencentrum voor voedsel, landschap en cultuur en de oprichting van de voedselcoöperatie. Daarnaast ben ik als vrijwilliger actief bij Humanitas en bij de KBO (verzorgen van belastingaangiften voor ouderen).

De gemeentelijke wereld kent voor mij geen verrassingen. Ik heb bij verschillende gemeenten gewerkt als beleidsadviseur, coördinator en projectleider. Vanuit deze functies heb ik veel kennis en ervaring opgedaan op een groot aantal beleidsterreinen van de gemeente  zoals sport, onderwijs, cultuur, welzijn, Wmo, sociale zaken, economische zaken,  subsidiebeleid, accommodatiebeleid en financieel beleid. In dit werk had ik veel te maken met wethouders en raadsleden.

Sinds 2022 ben ik ambtenaar af en werk ik als zelfstandige. Vanuit mijn adviesbureau werk ik voor gemeenten, stichtingen en verenigingen. Als lid van GemeenteBelangen wil ik vanuit mijn kennis van de overheid voor verbinding zorgen tussen overheid en inwoners.
Ik hoop dat ik als raadslid het stokje kan overnemen van Linda Maatman.

Ook als je niet geïnteresseerd bent in de politiek, maar wel in avontuurlijke reizen naar verre oorden, metal-muziek, voetbal, tennis, het bezoeken van festivals, Duitse herders of een mooi boek, dan ga ik graag het gesprek met je aan.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk