Wout Wagenmans

Gemeentebelangen is een politieke vereniging die al ruim 40 jaar bestaat. Het is ontstaan met een groep kritische inwoners die zich verenigden in de KOM (Kijk Op Morgen). Dit was de basis voor het huidige Gemeentebelangen. Deze kritische inwoners wilden meedenken en praten over het te voeren beleid in Raalte.

Een politieke club met kritische en zelfbewuste inwoners van allerlei gezindten die gezamenlijk met haar inwoners beleid willen maken. De bestuurders van Gemeentebelangen zijn ondergeschikt aan hun inwoners en niemand is groter dan de verenging.

Gemeentebelangen houdt van pragmatische oplossingen. Wij hebben veel aandacht voor onze ouderen en minder zelfredzame mede inwoners. Ons devies is dat er niemand in de gemeente Raalte tussen wal en schip mag vallen. Ook sport, cultuur en onderwijs zijn belangrijke thema’s waar wij veel in investeren.

Het is goed wonen, werken en recreëren in de gemeente Raalte. De economische motor draait volop. Goed ingerichte winkelcentra, veel potentie voor de ondernemers op de verschillende industrieterreinen. Wij proberen maatwerk te leveren aan starters en stimuleren innovatieve concepten.

Het buitengebied met haar vele agrarische ondernemers is een belangrijk werkgebied voor Raalte. Toch moeten wij ook kritisch kijken naar onze leefomgeving in het buitengebied. Hoe zit het met de volksgezondheid in relatie tot de bedrijven en met name de intensieve veehouderij en bollentelers. Moet heel Salland biologisch of is er nog ruimte voor de reguliere landbouw? Allemaal vraagstukken die wij met elkaar moeten bespreken met respect voor een ieders opvatting.

De kwaliteit van het leven wordt mede bepaald door je leefomgeving. De ruimtelijke kwaliteit is hierbij een belangrijk onderdeel. Goede wandel en fietspaden trekken veel toeristen. Daarbij hoort een goed en veilig wegennet dat aangepast is aan de huidige moderne vervoersmiddelen.

Al die belangrijke thema’s proberen wij samen met onze inwoners vorm te geven. Daar staat Gemeentebelangen voor en daar kunt u ons op aanspreken.

Wout Wagenmans

Interessant? Deel het direct met uw netwerk
Wout Wagenmans