Met de Raad op Pad in Mariënheem

Tijdens de raadsvergadering van donderdagavond kwam raadslid Silvia Nikamp namens de fractie van GemeenteBelangen met het volgende :

“Met de Raad op Pad in Mariënheem! , het mooiste buurtdorp van Raalte hebben we als raad als eerste bezocht.

GemeenteBelangen wil een complimenten geven richting Plaatselijk Belang, de inwoners en vrijwilligers voor de goed ingevulde avond me een boeiende rondgang door Mariënheem.

Wij hebben tijdens de wandeling door Mariënheem gezien dat er met veel samenwerking veel draagkracht is voor verschillende projecten. Mooi project rondom duurzaamheid, leefbaar Mariënheem en hoe men bezig is met de invulling van voetbalveld 2.

Er lopen mooie projecten die in enkele gevallen samen met de gemeente worden opgepakt.

Gemeente belangen wil graag voor de volgende punten aandacht vragen:

75 jaar Bevrijding

GemeenteBelangen vind dat de lat hoog is  gelegd en wordt veel georganiseerd, een heel weekend rond het Pasen met veel verbindingen in het hele dorp en met de buurtdorpen.

Wij vinden het een belangrijk initiatief! GemeenteBelangen is van mening als er voor initiatieven uit de samenleving niet genoeg geld beschikbaar is, wij zijn dan ook bereid hier extra geld voor vrij te maken uit potje van de raad op pad. We willen graag dit initiatief ondersteunen.

Vocluma

GemeenteBelangen ziet dat er veel wordt samengewerkt wordt tussen de verschillende verengingen dat kunnen we alleen maar aanmoedigen. Heel fijn dat met vele vrijwilligers het mogelijk wordt gemaakt dat  Vocluma een eigen bestuurskamer kan creëren.

Graag zouden wij zien dat het college samen met Vocluma om tafel te gaat en te bekijken wat er financieel ondersteund kan worden vanuit de gemeente.

N35

GemeenteBelangen vind het jammer dat er geen snelheid in zit. Al weten we dat de bal bij de provincie ligt. We hopen dat de wethouder er op blijft zitten en de vaart er in blijft houden.

Graag zien wij ook dat de gemeente Raalte zich proactief wil opstellen, om alvast de verkenning te gaan hoe we het Fiester kunnen gaan ontsluiten. Zodat als er begonnen wordt aan de transverse de ontsluiting van het Fiester direct gerealiseerd kan worden! GemeenteBelangen vind hierin de communicatie zeer belangrijk en vraagt hier aandacht voor.

Hellendoornseweg

Spontane Pitch van meneer Kruiper. Ook wij zien dat de Hellendoornseweg een aandachtspunt is, en weten dat de weg op de prioriteitenlijst staat. GemeenteBelangen wil dan vragen of er bekeken kan worden of de Hellendoornseweg eerder kan worden verbeterd”.

Wethouder Wagenmans vertelde na afloop van haar betoog dat er volgende week maandag een overleg gepland staat met Rijkswaterstaat tav de N35, wel blijft de PAS ook een struikelblok. Tav de Fiester bajonetaansluiting: hier zit voortgang in.

Wethouder van Loevezijn zegde vervolgens toe dat er in voorjaar wat meer doorkijk aan de raad wordt gegeven tav de aandachtspunten die op de prioriteitenlijst staan.

Het raadsvoorstel is met algehele stemmen aangenomen.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk