Miljoeneninvestering brede scholen: Heino weer in positieve spiraal

De hele raad is akkoord gegaan met een krediet voor twee brede scholen in Heino. Gemeentebelangen, bij monde van Lidy Holtmaat, sprak haar blijdschap uit over deze grote impuls voor de leefbaarheid van het dorp……

Voorzitter,
vanavond beslissen we over een zeer belangrijke voorziening voor het dorp Heino: voor een heel dorp nieuwe brede basisscholen. Een traject met een lange voorgeschiedenis. Wat ons betreft te lang, maar u wist al dat we er zo over dachten.
Maar we kijken naar de toekomst: nu komt het project in een stroomversnelling en dat is goed.
Heino zit met smart te wachten om de huidige zwaar gedateerde schoolgebouwen zo snel mogelijk te kunnen verlaten. Dat is niet alleen goed voor de huidige kinderen, hun ouders en de medewerkers, maar een dorp dat de huisvesting van haar scholen op orde heeft is tevens aantrekkelijk voor de vestiging voor jonge gezinnen. Als ook de woningbouw nu in een stroomversnelling kan komen komt Heino weer in een positieve spiraal terecht en dat is wat wij als Gemeentebelangen voor ogen hebben.

De aanvullende toelichting op de gevraagde informatie van de raadspleinsessie is wat ons betreft duidelijk.

GB kan zich vinden in het advies om voor inhoud en kwaliteit te kiezen. Dit levert inderdaad huisvesting op die meer toekomstbestendig is, zowel ruimtelijk als qua onderwijs.

Wij zijn eveneens voorstander van een onderzoek naar duurzaamheidsmaatregelen (energiebesparing), waarbij voldaan wordt aan de subsidie-eisen en die zich terugverdienen in de exploitatie.
Wellicht kan het project meeliften op andere zonnecollectorinitiatieven zodat er heel goedkoop kan worden aanbesteed. Vanavond hebben we nog zo’n project op de agenda staan waarbij ook de aanbesteding alleszins meeviel.

Voorzitter het is goed te vernemen dat de vrijkomende ruimte op de locatie van de Gouden Emmer kan bogen op een ruime belangstelling vanuit de sport, het onderwijs en de omgeving.

Voor GB is het belangrijk dat ook de direct omwonenden tijdig kunnen meepraten over de verdere inrichting van deze locatie. Maar dat geldt uiteraard ook voor de omgeving van de Springplank.
(Die toezegging kreeg Gemeentebelangen.)

Voorzitter, het zal u na mijn betoog niet verbazen dat onze fractie de noodzaak van een spoedige bouw van de twee brede scholen onderschrijft, scholen waarin het kind centraal staat, met betrokken ouders, samenwerking met meerdere disciplines zoals opvang, zorg (speciale begeleiding), cultuur, sport, en dat alles onder professionele begeleiding in daarvoor geschikte ruimtes.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk