Minder voortijdig schoolverlaters in Raalte

Minder jongeren in Raalte voortijdig van school

Jongeren in de gemeente Raalte verlaten minder vaak voortijdig de schoolbanken dan in veel andere gemeenten in Nederland. Slechts 28 jongeren uit de gemeente Raalte verlieten in 2015-2016 voortijdig het voortgezet en middelbaar onderwijs. Dit is 0,85% van de scholieren.

Het vroegtijdig schoolverlaten pakt Raalte samen met 10 andere gemeenten in de regio IJssel-Vecht aan. De regio staat in de top drie van best presterende regio’s. Wethouder Frank Niens is erg te spreken over de mooie cijfers: “Het is altijd fijn om te merken dat de samenwerking met scholen, leerplichtambtenaren en jeugdzorg zijn vruchten afwerpt. Voor jongeren is het belangrijk dat zij met een diploma hun school verlaten. Hierdoor hebben ze meer kans op een baan en een succesvolle toekomst. Toch is iedere jongere die voortijdig school verlaat er een te veel. Daarom blijven we er aan werken dat iedere jongere in onze gemeente mét een diploma van school komt.”

20% minder schoolverlaters in 2021

Het Rijk heeft gemeenten de opdracht gegeven om het aantal jongeren dat vroegtijdig de schoolbanken verlaat met nog eens 20% te verminderen. Dit moet voor 2021 gebeuren. In de regio IJssel-Vecht ligt inmiddels een plan om dit waar te maken. Belangrijke onderdelen uit dit plan zijn het voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten en het stimuleren van uitvallers om weer terug naar school te gaan. Soms verlaten jongeren hun opleiding om te gaan werken, of omdat ze een verkeerde studiekeuze hebben gemaakt. Dit is echter niet altijd het geval. Wethouder Frank Niens vertelt: “Er zijn verschillende redenen waarom jongeren stoppen met school. Door als gemeente goed samen te werken met scholen en jeugdzorg willen we voorkomen dat jongeren uitvallen door bijvoorbeeld problemen in de thuissituatie of langdurige ziekte. “

Over de startkwalificatie

Jeugdigen hebben recht op onderwijs om zich te ontwikkelen en te ontplooien. Zo kunnen zij zich voorbereiden op de maatschappij en de arbeidsmarkt. In Nederland gelden de leerplicht en de kwalificatieplicht.  Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo, mbo niveau 2 of hoger. De overheid wil dat meer leerlingen een startkwalificatie halen. Daarom vallen leerlingen van 16 tot 18 jaar onder de kwalificatieplicht. Leerlingen van 18 tot 23 jaar krijgen hulp van Regionale Meld- en Coördinatiepunten (RMC-regio’s) om toch een startkwalificatie te halen. De RMC-regio IJssel-Vecht bestaat uit de gemeenten Steenwijkerland, Hardenberg, Kampen, Ommen, Raalte, Staphorst, Hattem, Heerde, Zwartewaterland, Dalfsen en Zwolle.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk