Minimabeleid gemeente Raalte

Meedoen voor meer mensen mogelijk

De gemeente Raalte heeft het minimabeleid aangepast. Hierdoor kan een grotere groep mensen meedoen in de maatschappij. Met de zogenaamde regeling Meedoen kunnen inwoners een bijdrage krijgen voor bijvoorbeeld sport of cultuur. Het gaat om inwoners met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm.

Wethouder Gerria Toeter: “We vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen. Ook mensen met een laag inkomen of problematische schulden. Daarom hebben we deze regeling voor meer mensen toegankelijk gemaakt.” Er is een regeling voor volwassenen en een regeling voor kinderen tot 18 jaar.

Meedoen 18-: Leergeld Salland

Voor gezinnen in de greep van armoede is het lidmaatschap van een sportvereniging of culturele vereniging, evenals een extra activiteit op school zoals een schoolreisje of kamp vaak te duur. Onder het motto ‘nu meedoen, is later meetellen’ kunnen kinderen van 0 tot 18 jaar uit een gezin met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm via Leergeld Salland in aanmerking komen voor een bijdrage.

Meedoen 18+

Volwassenen kunnen met deze nieuwe regeling zelf kiezen of ze een bijdrage vragen voor bijvoorbeeld sportcontributie, hardloopschoenen of cultuurbezoek.

In aanmerking komen voor een gemeentelijke regeling

Heeft u een kleine beurs en denkt u dat u in aanmerking komt voor gemeentelijke regelingen? Op www.raalte.nl/laag-inkomen vindt u de gemeentelijke regelingen.
Voor kinderen tot 18 jaar kunt u terecht bij Leergeld Salland:  info@leergeld Salland.nl

Inwoners van 18 jaar en ouder kunnen terecht bij het Sociaal Loket van de gemeente Raalte: telefoonnummer: 0572 – 34 77 99
Wilt u hulp bij het aanvragen? Dat biedt Humanitas: telefoonnummer 06 – 48 16 10 70

Interessant? Deel het direct met uw netwerk