Minimabeleid gemeente Raalte

Nieuw minimabeleid maakt het mogelijk dat meer mensen meedoen

Als het aan het college van de gemeente Raalte ligt, kunnen straks meer mensen in de gemeente Raalte meedoen. Het college doet een voorstel aan de gemeenteraad om vanaf 1 januari 2019 een aantal minimaregelingen open te stellen voor een bredere doelgroep.

Door het beschikbare budget voor minima anders te verdelen, kunnen meer mensen gebruik maken van de regelingen. Voor volwassenen gaat het om de regeling ‘Meedoen’. Deze regeling vervangt de participatieregeling en de sportkostenregeling. Volwassenen kunnen met deze nieuwe regeling zelf kiezen of ze een bijdrage vragen voor bijvoorbeeld sportcontributie, hardloopschoenen of cultuurbezoek.

Daarnaast zet het college in op gratis zwemles voor kinderen uit gezinnen met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. Deze kinderen kunnen straks ook gebruik maken van de andere regelingen voor kinderen, zoals bijvoorbeeld een bijdrage voor sport, kleding of cultuur. De overige regelingen blijven beschikbaar voor de doelgroep tot 110% van de geldende bijstandsnorm.

Wethouder Gerria Toeter: “We vinden het belangrijk dat in onze gemeente niemand buitenspel komt te staan. Daarom willen we onze regelingen voor meer mensen toegankelijk maken.”.

Speerpunten

Het voorstel is om de komende jaren specifieke aandacht te hebben voor kinderen als het gaat om armoedebestrijding. Daarnaast wil het college inzetten op preventie, met behulp van een toolkit en budgetcoach, het verkleinen van de armoedeval en een effectieve inzet van het budget door aan te sluiten bij de behoeftes en keuzevrijheid te bieden. Een ander speerpunt is het vergroten van het bereik van de regelingen.

Minimabeleid in Raalte

Het minimabeleid in de gemeente Raalte is ruimhartig. Mensen met een kleine beurs kunnen – naast de regelingen vanuit het Rijk, zoals toeslagen en kinderbijslag – gebruik maken van allerlei gemeentelijke regelingen. Denk hierbij aan bijdrages voor sporten, een hobby of schoolreisjes.

Het voorstel wordt behandeld in de raadsvergadering van 27 september waarin de raad een besluit neemt over het plan van het college.

In aanmerking komen voor een gemeentelijke regeling

Heeft u een kleine beurs en denkt u dat u in aanmerking komt voor gemeentelijke regelingen? Op www.raalte.nl/laag-inkomen vindt u de gemeentelijke regelingen.
Voor kinderen van 4 – 18 jaar kunt u terecht bij leergeld Salland: telefoonnummer: 06 – 538 624 65. Voor kinderen jonger dan vier jaar en volwassenen kunt u terecht bij de gemeente Raalte. Info via het sociaal loket: telefoonnummer: 0572 – 34 77 99. Wilt u hulp bij het aanvragen? Dat biedt Humanitas: telefoonnummer 06 – 48 16 10 70.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk