Niet de gemeente, maar de provincie betaalt stikstofkosten paasvuur! 

In november heeft GemeenteBelangen al vragen gesteld aan het college van de gemeente Raalte over de extra kosten waar organisatoren van paasvuren straks mee te maken krijgen. Nu zijn de kosten voor het aanvragen voor een ontheffing van een paasvuur 130,- euro en is deze vijf jaar geldig. Daar komen dus geen extra kosten bij voor de stikstofberekening. Uit het antwoord bleek dat we bij de provincie moeten zijn: zij is verantwoordelijk voor de stikstofregels. De extra kosten die door een bureau gerekend worden voor de zogenoemde aeriusberekening, mogen dus doorgestuurd worden naar het provinciehuis.

Gelukkig is dit jaar geen enkele organisatie van paasvuren uit onze gemeente aangeschreven, maar we blijven dit uiteraard volgen. Paasvuren hebben een culturele, openbare en sociale functie en het versterkt de band van de inwoners. We willen deze mooie traditie niet verloren laten gaan.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk