Nieuw bestemming Huishoudschool Raalte

Voorgenomen verkoop aan Freya Groep

Sinds januari 2015 is de gemeente Raalte in gesprek geweest met een potentiële koper voor de huishoudschool. Eind vorige week is overeenstemming bereikt en afgelopen dinsdag heeft het  college de intentie uitgesproken de huishoudschool te verkopen aan de Freya Groep. Freya wil hier een kleinschalige woonvoorziening voor mensen met geheugenproblemen (alzheimer, dementie etc.) ontwikkelen. Een combinatie van wonen en zorg. Wethouder Wout Wagenmans: ‘Wij zijn blij dat het monumentale pand een permanente invulling krijgt waardoor het behouden kan blijven. De Freya Groep heeft in andere gemeenten laten zien met respect voor monumentale panden te verbouwen.’

Freya groep

Het concept van de Freya groep heet ‘Dagelijks leven’. Dagelijks Leven biedt verpleging, verzorging en begeleiding in kleinschalige woonzorgvoorzieningen aan mensen met dementie en geheugenproblemen in een vertrouwde, huiselijke omgeving, daar waar mensen hun taal spreken en in een omgeving dichtbij familie en vrienden. Dagelijks leven wil verpleeghuiszorg toegankelijk houden en richt zich op mensen die niet meer thuis kunnen wonen. Door warme, persoonlijke en professionele zorgverlening biedt Dagelijks leven hiervoor een oplossing.

Dagelijks Leven wil ca. 20 studio’s en enkele algemene ruimtes realiseren in het voorste deel van de Huishoudschool. Het achterste deel (vanaf de zijvleugel) dat uit de jaren ’70 stamt, wordt gesloopt. Dit deel van het perceel blijft eigendom van de gemeente. De locatie heeft een maatschappelijke bestemming en het nieuwe plan past binnen het bestemmingsplan.

Kunstenaars

De huidige gebruikers (kunstenaars en culturele partijen) zijn tijdelijk in het pand gehuisvest via een anti-kraak constructie. Zij zijn inmiddels geïnformeerd over de verkoop van het pand. De gemeente heeft aangeboden hun een helpende hand te bieden bij het vinden van een nieuw onderkomen.

Dagelijks Leven organiseert een bijeenkomst voor de omwonenden voordat vergunningen voor de verbouwing worden aangevraagd.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk