Nieuw duurzaam dak voor Manege De Luttenberg

Stichting Manege De Luttenberg heeft plannen voor een nieuw dak. Het huidige dak van 4.667 m2 bevat asbest. Dit dak willen ze saneren en vervangen. Daarnaast wil de stichting het dak isoleren en zonnepanelen plaatsen om de accommodatie te verduurzamen. De gemeente heeft hieraan medewerking verleend door de stichting een lening toe te wijzen uit het SVn fonds.

SVn staat voor Stimuleringsfonds Volkshuisvesting. Deze instantie biedt verschillende leningen die consumenten én bedrijven kunnen gebruiken om hun wensen op het gebied van wonen te realiseren. Hiervoor is echter toestemming nodig van de gemeente. Wethouder Frank Niens: “Ik juich dit initiatief van harte toe. Het is een win-winsituatie. De stichting saneert het asbestdak en verduurzaamt dankzij de zonnepanelen. Daarnaast zorgt het plan ook voor lagere exploitatielasten.”

Voor het vervangen van het asbestdak en de plaatsing van de zonnepanelen wil Stichting Manege De Luttenberg een SVn-lening aangaan van € 500.000,-. De Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) heeft een borgstelling toegekend voor de investering in het dak. Dat was éen van de vereisten van de gemeente. De stichting wendt €75.000 aan eigen middelen aan. Verder is de sportvereniging onder meer NOC/NSF erkend en heeft zowel de gemeente als de SWS er vertrouwen in dat de stichting de rente en aflossing goed kan dragen binnen de exploitatie.

 

Interessant? Deel het direct met uw netwerk