Nieuw inkoop- en aanbestedingsbeleid

Meer focus op lokale economie en verantwoord inkopen bij Gemeente Raalte

Raalte wil meer focus op lokale economie en maatschappelijk verantwoord inkopen. Het college van burgemeester en wethouders stelt aan de gemeenteraad voor het nieuwe inkoop- en aanbestedingsbeleid vast te stellen zodat dit mogelijk wordt.

Het inkoop- en aanbestedingsbeleid is aangepast naar aanleiding van gewijzigde wet- en regelgeving en een rekenkameronderzoek naar de werking van het huidige inkoop- en aanbestedingsbeleid. De evaluatie met aanbevelingen is in mei van dit jaar besproken met de raad en heeft de raad aandachtspunten meegegeven. Daarnaast is aan (lokale) werkgevers en belangenverenigingen gevraagd om input te leveren.

Kansen voor ondernemers uit de gemeente

De aanbevelingen, aandachtspunten van de raad en input hebben geleid tot het nieuwe inkoop- en aanbestedingsbeleid. Het nieuwe beleid legt de focus op lokale economie. Dat betekent meer kansen creëren voor lokale ondernemers om opdrachten vanuit de gemeente Raalte te kunnen verwerven. Ook op de terreinen van social return, innovatie, sociale criteria en duurzaamheid zijn vernieuwingen doorgevoerd. Daarnaast wil Raalte zich aansluiten bij het manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI). Door het ondertekenen van dit manifest onderschrijven we het belang van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. Dit betekent dat we een actieplan op gaan stellen, waarin concrete acties staan op het gebied van MVI.

Vervolg

Het college van Burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het nieuwe inkoop- en aanbestedingsbeleid. Het beleid wordt nu voorgelegd aan de gemeenteraad. Het is aan de gemeenteraad om het nieuwe- inkoop en aanbestedingsbeleid vast te stellen.

Na vaststelling door de raad organiseert de gemeente een bijeenkomst om belanghebbenden te informeren over de gemaakte beleidskeuzes.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk