Nieuw vergunningsverleningsproces bouwen

Samen anders bouwen

De gemeente Raalte heeft samen met ondernemers een geheel nieuw proces ontwikkeld

voor  het aanvragen van een omgevingsvergunning voor bouwen. Het doel was een eenvoudig proces met minder regeldruk, waarbij een vergunning sneller kan worden afgegeven. De uitkomst ligt in het geven van meer ruimte en vertrouwen voor de start van de bouw en het afleggen van verantwoording en controle daarop wanneer de bouw is voltooid.

Wethouder Wout Wagenmans: ‘Deze aanpak is uniek in Nederland. We durven los te laten en bouwen op basis van vertrouwen. De nauwe samenwerking tussen ondernemers en de gemeente maakt dat we deze stap ook echt kunnen zetten’.

Kwaliteit
De nieuwe werkwijze betekent niet dat de gemeente de (technische) kwaliteit van bouwwerken niet meer controleert. Het moment waarop deze kwaliteit wordt gecontroleerd verandert. Waar de gemeente nu de kwaliteit van een bouwwerk vooraf op papier beoordeelt, kunnen ondernemers in de toekomst achteraf in de praktijk de kwaliteit aantonen met een opleverrapportage.

Wat verandert er precies?

Op dit moment toetst de gemeente een vergunningsaanvraag aan het Bouwbesluit en aan het bestemmingsplan. In het Bouwbesluit is vastgelegd aan welke eisen bouwwerken moeten voldoen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de hoeveelheid daglicht en ventilatie en de milieueffecten van toegepaste materialen. Deze toets wordt uit het vergunningenproces gehaald. Dit betekent dat ondernemers niet alle technische details al vroeg in het vergunningenproces aan hoeven te leveren. Vaak zijn die gegevens dan namelijk nog niet bekend of beschikbaar. De gemeente toetst in die startfase alleen nog of het bouwwerk past binnen het bestemmingsplan en op basis daarvan verleent zij de vergunning. Hierdoor wordt het proces eenvoudiger en kan de vergunning sneller worden afgegeven. Dit scheelt zowel de bouwers als de gemeente veel tijd en energie.
Overigens hebben ondernemers altijd de mogelijkheid om wel voor de start van het bouwproces de bouwtechnische toets uit te laten voeren.

Uitzondering
Een uitzondering op de nieuwe werkwijze geldt voor de eisen voor constructies en de brandveiligheid. Ondernemers moeten die gegevens altijd drie weken voor de start aanleveren en de gemeente toetst deze ook altijd vooraf.

Leges
Als ondernemers er voor kiezen om met een opleverrapportage achteraf aan te tonen dat zij conform de regels in het Bouwbesluit hebben gebouwd, dan betekent dat minder werk voor de gemeente. De gemeenteraad zal daarom worden voorgesteld om in die situaties de leges te verlagen met 20%.

Aanleiding
Tijdens het Economische Werkatelier, een ontmoeting tussen het bedrijfsleven en de gemeente, kwam naar voren dat ondernemers een grote regeldruk ervaren bij de omgevingsvergunning voor bouwen. De gemeente en een afvaardiging uit de bouwsector gingen hierover samen in gesprek om de knelpunten te inventariseren, oplossingen aan te dragen en daarmee samen aan de slag te gaan. In een open proces, waarin alles bespreekbaar was, hebben ondernemers en de gemeente de nieuwe werkwijze ontwikkeld.

Start 1 januari 2019
De nieuwe werkwijze gaat per 1 januari 2019 in. Tot die tijd worden details ingevuld en pilots gedraaid. Op 18 september vindt er een informatieavond plaats over het nieuwe vergunningenproces voor ondernemers in de bouw en gemeenteraadsleden.

Heb je zelf bouw- of verbouwplannen? We helpen je graag! Neem contact met ons op via (0572) 347799 of mail naar info@raalte.nl

Interessant? Deel het direct met uw netwerk