Nieuwbouwlocatie Molenwijk Heino

Bestemmingsplan Molenwijk Heino ter vaststelling naar gemeenteraad

Molenwijk wordt de nieuwe woningbouwlocatie van Heino. Afgelopen zomer lag het ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Dit leidde tot acht zienswijzen. Deze zijn inmiddels behandeld en geven geen aanleiding tot aanpassingen aan het bestemmingsplan. Het college van B&W stelt de gemeenteraad dan ook voor om het bestemmingsplan vast te stellen.

Wethouder Wout Wagenmans: “Ook in Heino is de vraag naar woningen groot. Op deze locatie kunnen straks ongeveer 110 woningen gebouwd worden. Zowel koop als huur. Bij het opstellen van het plan zijn omwonenden, Plaatselijk Belang Heino, stichting Duurzaam Heino, inwoners van het dorp en mogelijk toekomstige bewoners betrokken. Het is een gezamenlijk plan waar we trots op mogen zijn!”

Veel mogelijkheden

Naast rijwoningen, twee-onder-één-kap-woningen en vrijstaande woningen biedt het plan op twee locaties ook ruimte voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Bij CPO komen toekomstige buren samen tot een plan, waarbij ze zelf ontwikkelaar zijn. Denk bijvoorbeeld een groep starters, senioren of een groep mensen die duurzame woningen willen ontwikkelen. Op dit moment wordt samen met Plaatselijk Belang gekeken naar de lokale belangstelling voor deze kavels.

Een groene wijk

Het wordt een groene wijk met veel ruimte voor natuur, waterinfiltratie en ruimte om te spelen. Bijna iedere woning krijgt zicht op groenelementen, zoals een wadi of een groenstrook. Woningen zullen aardgasvrij en bijna energie neutraal (BENG) gebouwd worden. Met Stichting Duurzaam Heino zijn er gesprekken gaande om hier een extra ‘plus’ op te zetten.

Molenweg

Het is belangrijk dat de nieuwe wijk goed aansluit op de Molenweg. Daarom wordt de Molenweg, ter hoogte van de Molenwijk, straks een 30-km weg en krijgt het een daarbij behorende inrichting. Hiervoor is een apart project gestart. De eerste bijeenkomsten met omwonenden hebben inmiddels plaatsgevonden. De weg wordt pas opnieuw ingericht als de nieuwbouwwijk gereed is.

Besluitvorming

De gemeenteraad bespreekt het plan op donderdag 2 december in een rond-de-tafelgesprek. Wilt u meepraten? Dat kan! U kunt zich tot uiterlijk 2 december 12.00 uur aanmelden via griffie@raalte.nl. U kunt het rond-de-tafelgesprek ook volgen. Dit kan vanaf 19.30 uur via raalte.notubiz.nl/live. De gemeenteraad neemt tijdens de raadsvergadering van donderdag 9 december een besluit over het plan. Ook dat is via bovenstaande link vanaf 19.30 uur te volgen.

Vervolg

Na vaststelling door de gemeenteraad wordt het plan voor een periode van zes weken voor beroep en bezwaar ter inzage gelegd. Als er geen beroep en bezwaar bij de Raad van State wordt ingediend, start de kaveluitgifte. Dit zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2022 plaatsvinden. In dat geval wordt medio 2022 ook gestart met het bouwrijp maken van de locatie.

Ga voor meer informatie naar  http://raalte.nl/woningbouw-heino

Interessant? Deel het direct met uw netwerk