Nieuwe partij Gemeentebelangen bij verkiezingen waterschap Drents Overijsselse Delta

Gemeentebelangen gaat de samenwerking aan met twaalf andere lokale partijen bij de komende waterschapsverkiezingen in maart. Onder de naam Gemeentebelangen Drenthe~Overijssel wil de nieuwe partij tegenwicht bieden aan de landelijke partijen.

Landelijke partijen passen vaak een landelijke visie toe op de hele regio. De nieuwe partij wil lokaal maatwerk en niet één oplossing voor heel het gebied en zorgen voor draagvlak onder de direct betrokkenen. Problemen die hetzelfde zijn in Salland, de natte Kop van Overijssel of de Drentse zandgronden, kunnen op een verschillende manier aangepakt worden. Dit door via de lokale partijen bewoners mee te laten denken en rekening te houden met omgevingsfactoren. Door deze samenwerking weten we wat er speelt op lokaal niveau en kunnen we die expertise meenemen.

De partij vindt het belangrijk dat de kerntaken niet alleen vanuit één optiek worden bekeken. De diverse belangen en invalshoeken vanuit natuur, landbouw en leefbaarheid in het gebied wil zij meenemen in haar besluitvorming. Op financieel gebied wil de partij een transparant en zorgvuldig beleid voeren, omdat er met gemeenschapsgeld zorgvuldig moet worden omgegaan.

Vanuit GemeenteBelangen Raalte staan voor de komende waterschapsverkiezingen op de lijst:

Op nummer 3: Jan Schokker

Jan is werkzaam geweest in de agrarische sector en heeft zich vele jaren ingezet om de belangen van de landbouw en met name de varkenshouderij te behartigen. Jan is fractievoorzitter en raadslid namens GemeenteBelangen Raalte.

Op nummer 10: Richard Fidom

Richard is docent aardrijkskunde aan het Carmel College Salland. Richard is lid van GemeenteBelangen Raalte.

Op nummer 23: Mark Kampman

Mark is leerkracht/mentor/ jobcoach op een VSO-school in Borculo. Mark is raadslid namens GemeenteBelangen Raalte.

GemeenteBelangen Drenthe~Overijssel gaat de waterschapsverkiezingen voor waterschap Drents Overijsselse Delta in met 25 kandidaten op lijst 5. Vanuit de overige gemeenten Dalfsen, Deventer, De Wolden, Hoogeveen, Kampen, Midden-Drenthe, Olst-Wijhe, Staphorst, Steenwijkerland, Westerveld, Zwartewaterland, zijn de overige 22 kandidaten aangeleverd.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk