Nieuwe verordening leerlingenvervoer

Nieuwe verordening leerlingenvervoer vastgesteld

Raalte heeft een nieuwe verordening leerlingenvervoer. De gemeente heeft ervoor gekozen dat de regeling voor zelfstandig reizende leerlingen naar het VSO (voortgezet speciaal onderwijs) in Raalte gehandhaafd blijft. Hierdoor blijven de uitgangspunten van de oude en nieuwe verordening hetzelfde. Door een aantal wetswijzingen was een nieuwe verordening echter noodzakelijk.

De gemeenteraad van Raalte heeft de verordening leerlingenvervoer gemeente Raalte op 17 december 2015 vastgesteld. Door de invoering van de Wet Passend Onderwijs op 1 augustus 2014 en de wijzigingen per 1 januari 2015 in de Wet op het Primair Onderwijs, de Wet op de Expertisecentra en de Wet op het Voortgezet Onderwijs gewijzigd  diende de verordening geactualiseerd worden. Nieuwe aanvragen worden op grond van deze nieuwe verordening in behandeling genomen.

ll

Zelfstandig reizen

Door Passend Onderwijs en wetswijzigingen in de Wet op de Expertisecentra is het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) gelijk gesteld met het Voortgezet Onderwijs (VO). Hierdoor vallen de VSO-leerlingen die zelfstandig met het openbaarvervoer reizen niet meer onder de doelgroep van het leerlingenvervoer. De gemeente Raalte wil ouders en hun kinderen stimuleren om zoveel als mogelijk zelfstandig aan het verkeer deel te nemen. Dat is goed voor het zelfvertrouwen, maar ook voor hun toekomst. Daarom is ervoor gekozen om de regeling voor zelfstandig reizende leerlingen naar het VSO te handhaven.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk