Nieuwjaarsspeech burgemeester Martijn Dadema

Gisteren tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Gemeente Raalte had de burgemeester de volgende speech:

Een gelukkig nieuwjaar!

Leuk om u in grote getalen te mogen verwelkomen voor de Raalter nieuwjaarsreceptie. Ik hoop dat 2015 een mooi en positief jaar zal worden voor ons allemaal.

Het einde van 2014 is in ieder geval goed verlopen. Met veel gezelligheid in de dorpen van de gemeente, feesten in tenten en MFA’s. En veel jongeren die met veel plezier en binnen de regels met vuurwerk en carbid hebben geschoten. Een mooie traditie blijft zo in stand.

Met veel dank aan de politie, brandweer en de ambtenaren die dit allemaal in goede banen hebben geleid. En complimenten aan de inwoners, want heel veel vuurwerkrotzooi is alweer opgeruimd.

2014

2014 was een bewogen jaar, zowel hier als wereldwijd. Crises in Midden-Oosten. De verwoestende Ebola-ziekte in West-Afrika. Russische agressie tegen Oekraïne en het dieptepunt, het neerschieten van vlucht MH17. Nationale rouw, en veel verdriet over het verlies van dierbaren. Het leek of iedereen wel iemand kende aan boord van de MH17.

De impact van deze internationale ontwikkelingen wordt lokaal gevoeld, ook in Raalte. In individuele gezinnen of door sommige bedrijven in de agrarische sector die veel last ondervinden van de sancties tegen Rusland.

En in Raalte zelf: enkele bedrijven moesten sluiten waardoor mensen hun baan hebben verloren, huizen worden met veel restschuld verkocht of verkopen lukte helemaal niet. Maar ook verdriet voor familie en vrienden die ons zijn ontvallen.

Ook de gemeente moest een stap terugdoen in 2014, De tering moest naar de nering worden gezet door aanzienlijke bezuinigingen door te voeren. Dat heeft in 2014 stevige discussies opgeleverd vanwege vermindering van de steun op vele terreinen, uitstellen van enkele gewenste investeringen en het verlies van ambtelijke banen die mensen direct raken.

2014 was een bewogen jaar met ook veel mooie momenten.

Veel initiatieven die vanuit de samenleving, de gemeente of gezamenlijk tot resultaat hebben geleid.

 • Hele mooie multifunctionele accommodaties, o.a. in Nieuw-Heeten en Lierderholthuis. Bedacht en ontwikkeld door de dorpen, voor de dorpen.
 • Nieuwe scholen zijn af of in aanbouw. Kinderen gingen gisteren naar twee nieuwe gebouwen.
 • De plannen voor het oude gemeentehuis in Heino zijn voltooid en we gaan een nieuwe fase van uitvoering in.
 • SallandGlas, een bewonersinitiatief binnen de gemeenten Raalte, Olst-Wijhe en Deventer, heeft veel meters gemaakt om het buitengebied van Salland te voorzien van glasvezel. Heel belangrijk, en vooral ook dat de bewoners zich vast aanmelden bij Salland Glas.
 • Het sportbedrijf staat vanaf 1 januari op eigen benen en de voorbereiding van de Nieuwbouw Tijenraan is bijna voltooid.
 • OZOverbindzorg haalt de landelijke pers als innovatief antwoord op de veranderingen in de zorg. Ik hoop van harte dat het zich verspreid als een olievlek in Salland.
 • Duurzaamheid blijft belangrijk en de zonnepanelen op het gemeentehuis komen er. Er zijn 72 leningen aangevraagd bij het energieloket voor duurzame investeringen en de gemeente faciliteert de ontwikkeling van het energiepark Heeten.
 • De N35 krijgt een opknapbeurt en hopelijk nog meer dan dat.
 • In Raalte is gestart om gezamenlijk een nieuw centrumplan te ontwikkelen om weer te komen tot een bruisend hart van het dorp.
 • Over het hospice en het laatste tentfeest is al zoveel gezegd maar daarom niet minder mooi
 • En vvHeino is gepromoveerd naar de Eerste Klasse. Dat kan ik dan weer niet laten als oud-speler.

Allemaal voorbeelden van de kracht van Raalte, van de positiviteit van Raalte, van de vooruitgang in Raalte.

En het gaat ook langzamerhand weer beter met Nederland, met Salland. Kleine lichtpuntjes voor ondernemers, voor werkzoekenden, voor de woningmarkt. Lichtpuntjes om aan vast te houden in 2015.

2014 was ook politiek bewogen.

Verkiezingen in 2014. U heeft gesproken. Een nieuwe raad is geïnstalleerd. Een nieuw college gevormd. Nieuwe hoop op verandering, nieuwe hoop op voorspoed, nieuwe hoop op een bloeiend Raalte.

Dat is de ambitie, dat is waarvoor de politici, bestuurders en ambtenaren zich elke dag weer inzetten. Niet voor zichzelf, niet voor het gemeente huis, maar voor u, de inwoner, het bedrijf, de stichting of het feest. Voor uw wensen, uw ambities, uw zorgen.

Om de kansen die er zijn te verzilveren is constante aandacht, koestering en vernieuwing nodig. De samenleving verandert, en de overheid moet mee. De burger moet voorop staan. Het initiatief voor beleid en uitvoering moet veel meer bij de inwoners worden neergelegd. De vitaliteit en veerkracht van de Raalter samenleving is enorm. Laten we daar dan ook gebruik van maken.

Deze ambitie moeten we in 2015 gaan realiseren. Een nieuw jaar met nieuwe energie. 2015 is het eerste volle jaar van deze gemeenteraad, het eerste volle jaar van dit college, het eerste volle jaar van mijn termijn als burgemeester en gemeentesecretaris.

Samen met u gaan we het verschil maken. Hoe dit er precies uit gaat ziet gaan we samen ontdekken. Hiervoor bestaan geen blauwdrukken, maar genoeg goede voorbeelden in Raalte zelf en de rest van Nederland. Samen de schouders eronder, zoals dat altijd in deze regio is gebeurd. Stap voor stap, probleem voor probleem.

We moeten gewoon gaan beginnen, met vallen en opstaan. We zullen naar u luisteren. Improviseren, en experimenteren, successen vieren, en fouten maken en leren.

U zult het niet altijd eens zijn met ons of met elkaar. Maar de gemeente zal eerlijk zijn, de gemeente zal open zijn, en samen komen we eruit.
Verandering is mogelijk, verandering moet. Vandaag is het begin, de wens is er, de ambitie is er.

En het participeren kan op alle niveaus. Zoals jullie weten woon ik tijdelijk bij mijn moeder. En ik zat door mijn oude spullen te bladeren toen ik deze petitie tegenkwam.

Een petitie die luidt:” Burgemeester wij willen een crosbaan. Naast de boerderij waar de weg wordt doorgetrokken. En burgemeester hier zijn ook wat handtekeningen. Martijn Dadema, Anton Blom, Ronald in ’t Veld, Robin Slotman, Rene van de Dool, Jakob Lindhorst en Erwin (zonder achternaam).

Een petitie van 30 jaar geleden, van een paar jongetjes die woonden in de bouwput van Heino-Zuid die van een hoop zand graag een crossbaan wilden maken. De brief heeft de burgemeester nimmer bereikt want die lag tussen mijn spullen. Maar het idee bestond, en het initiatief bestond. Dat kunt u vast beter dan deze 7 jongens van 8 jaar.

Beste aanwezigen,

2015 begint ook bijzonder.

Want per 1 januari is de gemeente verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de ondersteuning van de inwoners van Raalte: de zorgtaken uit de WMO, de jeugdzorg en de participatiewet.

De gemeente is de meest nabije overheid, is daardoor beter in staat om zorg op maat te bieden. De zorg wordt effectiever en efficiënter.

Maar dat betekent veel veranderingen in korte tijd, veel discussie in de media, veel vragen van mensen of hun zorg nog wel wordt geleverd. Ik snap deze vragen over zo’n belangrijke aspect in uw leven. Ik snap uw zorgen over de toekomst.

Ik kan u verzekeren dat in de afgelopen maanden door onze wethouders en ambtenaren keihard is gewerkt samen met onze partners in de zorg en met andere gemeenten om alles in goede banen te leiden.

De veranderingen zullen geleidelijk plaatsvinden, de continuïteit van de zorg voor iedereen is nu voor ons het belangrijkst. En mocht u problemen ondervinden dat kunt u aankloppen bij het Sociaal-loket of het Centrum voor Jeugd en Gezin en wordt u verder geholpen.

In Raalte valt niemand tussen wal en schip, in Raalte wordt niemand vergeten, wij zijn er voor wie ons nodig heeft.

Beste aanwezigen,

Ik wil graag positief eindigen, want Raalte heeft zoveel te bieden, kent zoveel activiteit, heeft een leuke en actieve bevolking, ligt in een prachtige omgeving.

Veel waar voor je geld. Ik zou graag dit positieve beeld meer zien.  Dus een oproep om uw mooie voorbeelden uit de gemeente te laten zien op Twitter met de hashtag #mooiraalte. En ik zie mensen verschrikt kijken, maar natuurlijk kan het ook #mooimarienheem, #mooilaagzuthem, of #mooibroekland zijn.

Raaltenaren zijn trots op hun afkomst en omgeving. Laat dat ook zien.

Dank u wel.

En dan nu dames en heren wil ik graag overgaan tot de uitreiking van het Goudhaentje 2014.

De jury bestaande uit: Geert Hannink, Ellis Fleer, Guus Temmink, Harrie Kiekebosch en Herman Strijdveen hebben onder aanvoering van mijzelf als onafhankelijk voorzitter gekozen.

Gekozen voor :

 • Een prestatie van één persoon of een groep personen,
 • Een persoon of groep die uit de Gemeente Raalte komt
 • Een prestatie op sportief, cultureel, maatschappelijk of ander terrein
 • Een prestatie met landelijk positieve aandacht voor de gemeente Raalte

Dat zijn de criteria om in aanmerking te komen. En daar voldoet de winnaar van het Goudhaentje zeer zeker aan.

Wat wordt genoemd door jury, pers en inwoners:

Het gebruik van een speciaal, eenvoudig computerprogramma maakt het mogelijk alle mensen die betrokken zijn bij de zorgvrager (familie, thuiszorg, (para)medici) met elkaar te laten communiceren en om de zorg af te stemmen. Iedereen die van de zorgvrager toestemming krijgt, kan de voortgang van de zorg inzien en daaraan bijdragen.

Het is innovatief, het gaat om ict-oplossingen, het vergroten van zelfredzaamheid van ouderen, het is een communicatie- en coördinatieplatform, het zorgt voor het optimaliseren van de samenwerking tussen cliënt, mantelzorger en professional en tussen professionals onderling, het kunnen communiceren op probleemniveau met de juiste persoon op het juiste moment

Zorgbehoevenden kunnen langer thuis blijven wonen en er is grote belangstelling voor het systeem vanuit omliggende gemeenten, de regio, de provincie en landelijk.

Kortom dames en heren, wie is het Goudhaentje 2014?

Goudhaentje 2014 is geworden het virtueel verzorgingshuis OZO-verbindzorg.

Mag ik Cindy Hobert vragen of zij namens de OZOverbindzorg de prijs in ontvangst wil nemen.

(bron: website Gemeente Raalte)

 

Interessant? Deel het direct met uw netwerk