Omgevingsvisie

Raalte op koers naar omgevingsvisie

In de gemeente Raalte maken we samen een omgevingsvisie. Dat doen we in drie fases tot eind 2019. De eerste fase is nu afgerond. 1079 inwoners dachten na over de toekomst van onze omgeving. De oogst van deze gesprekken vind je op raalte.nl/onzeleefomgeving. De komende periode verdiepen we de opbrengst van deze gesprekken en verwerken we dit in een  integrale visie.

Hoe nu verder?

De opbrengst van de eerste fase geeft een duidelijk beeld van wat die inwoners belangrijk vinden voor de toekomst van onze omgeving. We hebben een overzicht gemaakt van belangrijke opgaven voor Raalte. De komende periode werken we dit verder uit.  Ook in deze tweede fase zoeken we op verschillende manieren contact op met de samenleving.

Stemmen Trofee

Hoe we in onze gemeente samen een omgevingsvisie maken valt op. VNG, IPO, UvW en Rijk, die samenwerken in het programma Aan de slag met de Omgevingswet, nomineerden ons voor de Trofee Aan de Slag met de Omgevingswet. Wethouder Wout Wagenmans: ‘De nominatie is een groot compliment voor iets dat we hier heel normaal vinden; verantwoordelijkheid nemen voor je eigen omgeving én altijd het gesprek met elkaar aan willen gaan.’ De winnaar van de Trofee wordt bepaald op basis van publieksstemmen. Stem op Raalte via Link

Over de omgevingsvisie

In 2021 verandert de wetgeving en de rolverdeling voor het inrichten van onze leefomgeving. Daar bereiden we ons als gemeente samen met onze partners, inwoners en ondernemers op voor. Dit doen we onder andere door dit jaar een omgevingsvisie te maken.

De omgevingsvisie gaat over hoe wij willen dat onze toekomstige leefomgeving er uit ziet. De visie is straks de leidraad bij afwegingen in de gemeenteraad, maar helpt ook inwoners bij het ontwikkelen van een initiatief. De visie beantwoord vragen als: Wat is het DNA van onze gemeenschap? Wat willen we ontwikkelen? Wat willen we beschermen? En hoe ontwikkelen we eigenlijk samen onze leefomgeving?

Interessant? Deel het direct met uw netwerk