Onafhankelijk onderzoek huisvesting basisschool De Korenbloem

Onafhankelijk onderzoek huisvesting basisschool De Korenbloem

De gemeente Raalte en de Stichting mijnplein, het schoolbestuur van katholieke basisschool De Korenbloem, laten gezamenlijk een onderzoek doen naar aanleiding van een verzoek voor vervangende nieuwbouw van het schoolgebouw aan de Jan van Arkelstraat in Raalte.

De stichting mijnplein deed vorig jaar al een verzoek om nieuwbouw. Dit verzoek is door de gemeente op technische gronden afgewezen.

De gemeente is als verantwoordelijke voor adequate huisvesting van scholen bij het proces betrokken, terwijl het schoolbestuur verantwoordelijk is voor een bij het onderwijsconcept passende vorm van huisvesting en het onderhoud van het gebouw. Hoewel het schoolgebouw voldoende ruimte biedt en vanaf 1972 het noodzakelijke onderhoud steeds tijdig is uitgevoerd, is mijnplein van mening dat het gebouw technisch en onderwijskundig niet meer aan de eisen voldoet. De Korenbloem heeft een heldere visie op het onderwijs van de toekomst en weet welke huisvesting daarvoor nodig is

Het doel van het onafhankelijk onderzoek is om na te gaan wat er nodig is om het gebouw onderwijskundig en technisch geschikt te maken. Met de uitkomsten van het onderzoek verwachten schoolbestuur en gemeente voor de zomervakantie het overleg te kunnen voortzetten.

 

Interessant? Deel het direct met uw netwerk