Ondergronds brengen hoogspanningsleidingen

Gemeenten vragen provincie om bijdrage in ondergronds brengen hoogspanningsleidingen

Gemeenten Almelo, Deventer, Raalte en Enschede vragen Provinciale Staten van Overijssel om de kosten voor het ondergronds brengen van hoogspanningsleidingen (verkabelen) te agenderen voor de coalitiebesprekingen. Gemeenten worden geacht een deel van de kosten te betalen. Dat gaat om vele miljoenen. Een substantiële provinciale bijdrage is voor gemeenten voorwaarde om te kunnen verkabelen.

De gemeenten Almelo, Deventer, Raalte, Enschede en de provincie Overijssel hebben de krachten gebundeld in een gezamenlijke pilot. In de pilot wordt onder andere onderzocht of gemeenten en provincie tot afspraken over een reële kostenverdeling kunnen komen.

Woningen vrijwaren van hoogspanning

Sinds dit jaar kunnen gemeenten en provincie samen het initiatief nemen voor de verkabeling van hoogspanningsleidingen in woongebieden door netbeheerder TenneT. Dat maakt het mogelijk om bestaande woningen te vrijwaren van straling door hoogspanningsleidingen, zoals het Rijk adviseert voor nieuwbouw.

Nieuwe kostenverdeling

Sinds dit jaar bestaat er een nieuwe wettelijke regeling voor verkabelen. Op basis van deze regeling wordt 80% van de kosten betaald door netbeheerder TenneT. De overige 20% moet door gemeenten en provincies worden betaald. Om van deze regeling gebruik te kunnen maken, moet er sprake zijn van een door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat aangewezen tracé. De pilotgemeenten hebben één of meerdere tracés. Vanwege de hoge kosten voor verkabelen heeft nog geen enkele Overijsselse gemeente tot verkabelen besloten.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk