Ondergrondse hoogspanningslijnen in Raalte Zuid

Gemeente Raalte denkt mee over financiering ondergrondse hoogspanningslijnen

In Raalte en andere gemeenten leeft de wens om hoogspanningslijnen ondergronds te krijgen. De Rijksoverheid heeft hiervoor een plan ontwikkeld. Hierin draaien de gemeenten op voor 25% van de totale kosten. Voor Raalte is dit ongeveer 1,5 miljoen euro. Dit geld heeft de gemeente niet beschikbaar. Wel wil zij, samen met bewoners, actief meedenken over andere mogelijkheden om de financiering rond te krijgen.

De Rijksoverheid is bezig met een programma om hoogspanningsleidingen in woonkernen ondergronds te brengen en te verkabelen. Deze regeling gaat 1 januari 2017 in. Een gemeente komt in aanmerking voor een bijdrage van het Rijk als er minimaal 1 kilometer aan hoogspanningslijnen over een woonwijk loopt. In Raalte-Zuid is dit het geval met ongeveer 1,5 kilometer. Ook 49 andere gemeenten in Nederland komen in aanmerking voor de regeling van het Rijk.

Financiering

De kosten voor het verkabelen van het tracé van 1,5 kilometer in Raalte worden geschat op circa 4,9 miljoen euro. Het Rijk draagt hier 75% aan bij. Raalte is zelf verantwoordelijk voor de resterende 25%, wat neerkomt op een bedrag van ongeveer 1,23 miljoen euro. De inschatting is, dat de totale kosten voor het ondergronds krijgen van de hoogspanningskabels voor de gemeente uiteindelijk uitkomen op 1,5 miljoen euro, door bijkomende onderzoeks-, herinrichtings- en plankosten.

Standpunt Gemeente Raalte

De gemeente Raalte heeft dit geld niet beschikbaar. De gemeente wil wel, samen met een werkgroep van bewoners, actief meedenken over alternatieve bronnen van financiering. Ook sluit de gemeente zich aan bij het landelijk gemeentelijk Platform Hoogspanning. Dat platform gaat onderhandelen met het Rijk om een betere oplossing voor de financiering van de verkabeling te vinden.

Meer informatie Op de volgende websites is informatie te vinden over de regeling en de gevolgen voor de gemeente: www.platformhoogspanning.nl

www.kabelvrijraalte.nl

     

Interessant? Deel het direct met uw netwerk