Onderhoud bermen buitengebied

Najaarsonderhoud bermen start binnenkort

Binnenkort start de gemeente Raalte met het onderhoud aan de bermen in het buitengebied. In de maanden september, oktober en november klepelen wij alle bermen in het buitengebied tot een breedte van 3 meter. Ook de uitzichthoeken bij kruisingen worden helemaal geklepeld. We starten met de bermen waarbij we ook de slootkant moeten korven. Het maaisel uit de sloot leggen we dan op de gemaaide berm en halen we later weg.

Wat is klepelen en korven?
Bij het klepelen wordt de ruige begroeiing fijn gemaakt. De fijne plantenresten blijven in de bermen liggen en dienen als voeding.
Het korven van slootkanten is eigenlijk maaien, maar dan met een brede bak waarmee we gelijk het maaisel weg kunnen halen. Door de slootkant te korven zorgen we ervoor dat de sloot voldoende water kan afvoeren.

Twee keer per jaar
Het onderhoud van de bermen in onze gemeente gebeurt twee keer per jaar. In mei en juni zijn de bermen tot een breedte van circa 1 meter en de uitzichthoeken geklepeld. Die werkzaamheden nemen ongeveer zes weken in beslag. In het najaar worden de bermen tot een breedte van 3 meter en de uitzichthoeken geklepeld. De medewerkers van Beheer en Onderhoud zijn daar ongeveer drie maanden mee bezig.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk