Ondernemersdienstverlening in de lift

Ondernemers en de gemeente Raalte hebben de handen ineen geslagen om samen te werken aan een ondernemersvriendelijke gemeente. En die nauwe samenwerking loont! Een jaar na de start geven ondernemers aan verandering te zien. Zij ervaren een gemeente die actiever contact zoekt en meer denkt in mogelijkheden.

Dit blijkt uit de Ondernemerspeiling, een onderzoek onder ondernemers. In dat onderzoek gaven vooral de ondernemers die het afgelopen jaar contact hebben gehad met de gemeente aan een positieve verandering ten opzichte van een jaar geleden te ervaren. De ondernemersdienstverlening scoort nu een 6.3.

Jacques van Loevezijn reageert op de uitkomsten: “Ondernemers zijn ontzettend belangrijk voor onze lokale en regionale economie. Wij zetten als gemeente dan ook in op het zo goed mogelijk faciliteren van ondernemers. Het is fijn om te zien dat vooral de ondernemers die verandering echt zien. Laten we deze stijgende lijn nu ook doorzetten!”.

Paul Maas (Kring Raalter Werkgevers) als medevoorzitter van de Taskforce Ondernemersdienstverlening: “We beseffen ons dat een goede relatie van twee kanten komt. Daarom hebben we ons met de Taskforce ingezet voor het samen verbeteren van de dienstverlening aan ondernemers. Dit resultaat laat zien dat we op de goede weg zijn, maar het houdt ons ook scherp.”

Welke acties zijn ingezet?
In 2016 bleek dat de gemeente Raalte de laatste plaats innam in de ranking van ondernemersvriendelijke gemeenten in Overijssel. Hierop heeft een vertegenwoordiging van ondernemersverenigingen en de gemeente in een zogenaamde Taskforce Ondernemersdienstverlening samen gewerkt aan het versterken van het contact tussen beide partijen. Zij hebben ingezet op drie thema’s. Het wederzijds begrip tussen ondernemer en ambtenaar, het meer denken in mogelijkheden door de gemeente en het verbeteren van gemeentelijke processen door te leren van andere gemeenten. Een aantal concrete acties hierbij zijn: het aanstellen  van een ruimtecoach, een bedrijvenserviceteam en het verbeteren van het bouwvergunningenproces.

Ruimte voor verbetering
Ondernemers waarderen de dienstverlening van de gemeente nu gemiddeld met een 6.3. Het landelijk gemiddelde is een 6.6. Er is ook ruimte voor verbetering. Die zit voor ondernemers vooral op de volgende onderwerpen: Het verder versterken van het contact en meer denken in mogelijkheden, duidelijker communiceren wie aanspreekpunt voor de ondernemer is, sneller en meer digitaal kunnen afhandelen en het vereenvoudigen van procedures.

Over de ondernemerspeiling
In december 2017 zijn alle ondernemers in een digitale enquête bevraagd op een aantal thema’s. Dit zijn: de bedrijfsomgeving, gemeentelijke dienstverlening, relatie ondernemer-gemeente, gemeentelijke heffingen en regeldruk en ondernemingsklimaat. De resultaten van het onderzoek zijn in te zien via de website waarstaatjegemeente.nl.

Aanspreekpunt voor ondernemers
Wilt u weten wie voor u als ondernemer aanspreekpunt is? Kijk dan op raalte.nl/ondernemers.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk