Ondersteuning buurt- en dorpshuizen in coronatijd

Gemeente Raalte schenkt financiële steun Rijksoverheid aan buurt- en dorpshuizen

De Rijksoverheid heeft in 2021 wederom financiële middelen beschikbaar gesteld om tegenvallende inkomsten voor buurt- en dorpshuizen te compenseren. Ondanks de landelijke en provinciale steunmaatregelen was ook 2021 opnieuw een lastig jaar voor de besturen van deze accommodaties. De gemeente Raalte heeft daarom besloten de beschikbare Rijksmiddelen rechtstreeks te verdelen onder deze besturen. Het totale beschikbare bedrag is €15.000,-. Dit betekent dat ieder bestuur een bijdrage van €1875,- ontvangt.

Gesteunde accommodaties

In de gemeente Raalte gaat het om acht accommodaties waaronder de steun wordt verdeeld, namelijk Elckerlyc in Luttenberg, De Schalm in Mariënheem, De Belte in Nieuw Heeten, Kulturhus Trefpunt in Heeten, Dorphuus in Heino, Trefpunt in Laag Zuthem, Huuskamer in Broekland en het Dorpshuis in Lierderholthuis. De besturen van deze locaties voldoen allemaal aan de door de Rijksoverheid gestelde voorwaarden.

Cement van het Noaberschap

Voor het toekennen van de ondersteuningsbedragen is een afweging gemaakt op basis van de ambities genoemd in het koersdocument van de gemeente Raalte: Koers bepalen in coronatijd. Eén van deze ambities benoemt het investeren in de structuren en voorzieningen die de dragers vormen van onze samenleving. Onder andere onze buurt- en dorpshuizen vormen het cement van het Noaberschap in onze gemeente. Daarom willen we deze voorzieningen in onze gemeente niet alleen in stand houden, maar ook toekomstbestendig maken. Het schenken van deze financiële steun draagt hieraan bij.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk