Ondersteuning cultuursector

Ondersteuning voor de cultuursector van gemeente Raalte

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de cultuursector, ook in de gemeente Raalte. Daarom heeft de gemeente financiële ondersteuning geboden aan Salland Vocaal, Stichting Live Music Heino, het HOFtheater en Stichting De Coöperatie. Dit geld is beschikbaar gesteld door het Rijk en mag door gemeenten aan culturele instellingen worden toegekend.

Al eerder werden achttien andere culturele instellingen in de gemeente Raalte van een bijdrage voorzien. Dit waren er acht in december vorig jaar, drie in maart dit jaar en in juni kwamen daar nog eens zeven culturele instellingen bij.

Hoe corona de cultuursector raakt
De cultuursector wordt hard geraakt door de coronacrisis. Musea moesten hun deuren geheel of deels sluiten en mogen maar een beperkt aantal bezoekers ontvangen. Koren en (muziek)verenigingen hebben het moeilijk, omdat zij inkomsten missen. Optredens en activiteiten mogen niet doorgaan of met een beperkt aantal bezoekers. En instellingen met een eigen gebouw zijn soms genoodzaakt om de inrichting aan te passen, zodat wordt voldaan aan de coronamaatregelen.

Koersdocument

Bij de afweging om financiële ondersteuning toe te kennen, maakt de gemeente gebruik van het Koersdocument Coronacrisis. Dit document kijkt vooruit, geeft richting en bepaalt koers in de coronacrisis. Wethouder Frank Niens: “Ik vind het erg fijn dat wij door toekenning van de financiële ondersteuning iets kunnen doen voor de cultuursector in onze gemeente. Het is ontzettend belangrijk dat zij deze coronaperiode doorkomen, omdat zij activiteiten aanbieden waar heel veel inwoners van Raalte gebruik van maken. Een stukje ontspanning, dat juist in deze periode zo belangrijk is.”

Interessant? Deel het direct met uw netwerk