Ondertekening convenant

SAMENWERKING MET ONDERNEMERS VOOR KVO-KEURMERK

In februari van dit jaar hebben ondernemers, veiligheidsregio, politie en gemeente de intentie uitgesproken in een samenwerkingsverband te gaan werken naar een certificering voor het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Dit samenwerkingsverband geldt voor het winkelgebied van de kern Raalte, voor het bedrijventerrein De Zegge en De Spoorzone (gedeeltelijk). De samenwerking is vastgelegd in een convenant en wordt ondertekend op donderdag 17 september om 17.30 uur in hotel restaurant De Zwaan.

Voor de KVO-certificering zijn twee projectgroepen samengesteld met vertegenwoordiging uit de Kring Raalter werkgevers, het Raalter Ondernemers Verbond, politie, brandweer en gemeente Raalte. De beide projectgroepen worden ondersteund vanuit het MKB-Nederland en het CCV.

Convenant

Op 17 september 2015 wordt in hotel restaurant De Zwaan te Raalte een convenant ondertekend. Hierin wordt de samenwerking tussen de partijen vastgelegd en afspraken gemaakt over de verdere samenwerking en verantwoordelijkheden van de deelnemende partijen.

KVO-keurmerk

Voor het winkelgebied en voor het bedrijventerrein is door het KIWA een audit uitgevoerd en vastgesteld dat voldaan wordt aan de criteria voor het KVO-keurmerk. Na ondertekening van het convenant wordt dan ook het KVO-keurmerk uitgereikt.

De komende jaren blijven de deelnemende partijen zich inzetten om het veiligheidsniveau te handhaven en daar waar dit nodig is, te verbeteren. Het KVO-keurmerk heeft een positief effect op de lokale bedrijvigheid en draagt bij aan een aantrekkelijk ondernemersklimaat.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk