Onderwijsbegeleiding op het Carmel College Salland

Onderwijsbegeleiding voor kinderen van ouders met een smalle beurs

Vanaf 20 november kunnen kinderen van ouders met een laag inkomen extra huiswerkbegeleiding krijgen. Deze huiswerkbegeleiding wordt op het Carmel College Salland gegeven door de Stichting Onderwijsbegeleiding. Gemeente Raalte financiert deze begeleiding.
Wethouder Jacques van Loevezijn: “Het is belangrijk dat kinderen al op school een goede basis ontwikkelen voor de rest van hun leven. Huiswerkbegeleiding draagt hier aan bij. De behoefte hieraan kwam ook naar voren in gesprekken die we met kinderen hebben gevoerd. Ik ben blij dat we nu met deze begeleiding kunnen starten.”

Talent ontwikkelen

Met het financieren van de huiswerkbegeleiding wil de gemeente een extra steuntje in de rug bieden aan leerlingen dit dat hard nodig hebben. Het helpt de schoolgaande kinderen om hun talent verder te ontwikkelen en voorkomt schooluitval.

Uitvoering door Onderwijsbegeleiding

Om de huiswerkbegeleiding uit te voeren heeft de gemeente contact gelegd met Stichting Onderwijsbegeleiding en met het Carmel College Salland. Dit heeft er toe geleid dat de onderwijsbegeleiding gegeven gaat worden op het Carmel College. Naast de onderwijsbegeleiding bij het Carmel College is Stichting Onderwijsbegeleiding ook actief in Enschede, Hengelo en Almelo waar zij dit schooljaar  ondersteuning biedt aan ruim 400 leerlingen.

Meer geld voor bestrijding armoede onder kinderen

Het Rijk heeft aan gemeenten extra geld beschikbaar gesteld om de armoede onder kinderen verder te bestrijden. De gemeenteraad heeft besloten de extra middelen voor kinderen in armoede te besteden aan onderwijsbegeleiding aan kinderen in een achterstandsituatie.  Binnen de gemeente Raalte zijn er al veel zaken geregeld voor kinderen die in armoede opgroeien. Huiswerkbegeleiding is hier een aanvulling op. Eerder al kregen kinderen een fashioncheque.

Starten met een pilot

20 november start de pilot huiswerkbegeleiding. Hiervoor zijn al kinderen aangemeld. Op basis van de ervaringen in de pilot wordt deze vorm van extra begeleiding verder ingericht. Voor meer informatie mail naar : info@onderwijsbegeleiding.net of bel met: 06-548822688

Interessant? Deel het direct met uw netwerk