Onderzoek extra fiets- en voetgangersverbinding bij Knooppunt Raalte

Het projectteam Knooppunt Raalte gaat een onderzoek uitvoeren naar de mogelijkheden om een extra fiets- en voetgangersverbinding aan te leggen bij Knooppunt Raalte. Het team kijkt naar de technische uitvoerbaarheid. Ook wordt een inschatting gemaakt van mogelijke kosten.  

In november 2021 is in de gemeenteraad van Raalte een motie aangenomen, ook mede ingediend door de fractie van GemeenteBelangen waarin het college wordt opgeroepen om samen met de partners de mogelijkheden te verkennen van een extra fiets- en voetgangersverbinding in de buurt van Knooppunt Raalte.  Wethouder Wout Wagemans: “Het vergt een gezamenlijke inzet om dit onderzoek uit te voeren en ik ben dan ook erg blij dat de provincie Overijssel en Rijkswaterstaat mede hebben ingestemd”.

Voor de zomer afgerond 

Het projectteam Knooppunt Raalte gaat deze verkenning nu uitvoeren in opdracht van de gemeente Raalte, de provincie Overijssel en Rijkswaterstaat. De kosten worden door de gemeente gedragen. De verkenning moet voor de zomer zijn afgerond.

Geen eenvoudige opgave 

De bij het project betrokken partijen benadrukken dat de realisatie van een fiets- en voetgangersverbinding dichtbij Knooppunt Raalte geen eenvoudige opgave is. Het uitvoeren van het onderzoek betekent dus niet dat de extra fietsverbinding ook daadwerkelijk wordt aangelegd. De extra verbinding maakt daarom ook nog geen deel uit van het huidige concept schetsontwerp van Knooppunt Raalte.

 

 

Interessant? Deel het direct met uw netwerk