Onderzoek naar huishoudelijk afvalbeleid

Hoe kunnen we ons afval beter scheiden? Praat mee!

Gemiddeld scheiden we 77% van ons afval. Per persoon zorgen we voor 99 kilo restafval per jaar. Daar valt winst te behalen. Door afval beter te scheiden, gaat de hoeveelheid restafval omlaag. Maar hoe krijgen we dat voor elkaar? De gemeente Raalte is benieuwd naar uw mening en ervaring. Praat mee en vul de vragenlijst in op http://www.raalte.nl/onderzoek-afvalinzameling

Wethouder Frank Niens: “We willen de afvalinzameling verbeteren en de hoeveelheid restafval terugdringen. Daarom nemen we het huishoudelijk afvalbeleid onder de loep. Een extern adviesbureau helpt ons daarbij. Ze hebben verschillende afvalstromen onderzocht, maar we zijn vooral ook erg benieuwd naar de input van inwoners.” De vragenlijst gaat over de huidige afvalinzameling en mogelijkheden om de inzameling te verbeteren.

Vragenlijst

U kunt de online vragenlijst tot en met 24 december 2021 invullen. Deelname is anoniem en neemt slechts een paar minuten van uw tijd in beslag. Heeft u geen internet of heeft u hulp nodig met het invullen van de vragenlijst? Neem dan contact op met de gemeente Raalte voor het aanvragen van een papieren versie. Dit kan via het algemene telefoonnummer 0572 347 799.

Vervolg

De uitkomsten van het externe onderzoek en de vragenlijst worden meegenomen in het vervolgproces. De doelstelling van de gemeente Raalte om in 2050 volledig circulair te zijn speelt daar ook een rol in. Net als de verwachte stijging van kosten voor het restafval. Eventuele beleidskeuzes zullen naar verwachting in 2022 plaatsvinden en op z’n vroegst in 2023 ingaan.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk