Onderzoek naar parkeersituatie Raalte centrum

Raaltenaren blij met huidige situatie parkeren centrum

Sinds april 2017 is er een nieuw parkeerbeleid voor Raalte centrum. Hoe functioneert dit parkeersysteem? Een onderzoek naar de parkeerdruk en de beleving van inwoners laat een positief beeld zien. Er is voldoende parkeercapaciteit in het centrum en het winkelend publiek, ondernemers en bewoners van het centrum zijn tevreden over de huidige situatie. Onduidelijkheid over de parkeerduur per zone en parkeerdruk op enkele locaties zijn aandachtspunten.

Bezoekers van het centrum vinden het prettiger boodschappen doen in het centrum in de nieuwe parkeersituatie. Ook bewoners van het centrum en ondernemers spreken zich positief uit.

De bezetting van de parkeerplekken over het gehele centrum is goed. Wel zijn er enkele locaties, zoals de Molenhof, Kuiperstraat en Herenhof waar de parkeerdruk op de drukke momenten hoog is. In vergelijking met de oude situatie blijkt uit het onderzoek dat er op het drukste moment bijna 300 voertuigen meer geparkeerd zijn in het centrum.

Aanbevelingen
De uitkomst van de evaluatie naar de huidige parkeersituatie is positief. Er is echter wel ruimte voor optimalisatie van het parkeerbeleid. Zo kan de bekendheid en de vindbaarheid van parkeergarage ’t Schip vergroot worden, kan de communicatie over de parkeerzones en –duur verbeterd worden en zijn er verschillende opties om de parkeerdruk beter te verdelen. De aanbevelingen uit het rapport worden nader uitgewerkt. Daarbij worden bewoners en ondernemers betrokken.

Over het onderzoek
Het onderzoek naar de huidige parkeersituatie in Raalte centrum bestond uit enkele onderdelen. Zo is er op diverse momenten geteld hoe veel voertuigen er per parkeerzone aanwezig waren. Ook zijn bezoekers van het centrum, bewoners van het centrum en ondernemers in het centrum in verschillende enquêtes bevraagd naar hun ervaringen.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk